Thủ tướng: ‘Thực sự có trách nhiệm mới thấy được bất cập’

Pháp Luật 25/05/2021 - 20:54

Làm việc với Bộ Tư pháp, Thủ tướng nhấn mạnh quá trình thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải thực sự vì lợi ích quốc gia, có trách nhiệm mới thấy được bất cập.

“Quá trình thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải thực sự vì lợi ích quốc gia dân tộc , thực sự có trách nhiệm thì mới thấy được bất cập”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngày 25/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của ngành.

Báo cáo Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết thời gian qua, ngành đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, có những lĩnh vực trở thành điểm sáng.

Tuy nhiên, có ý kiến nhận định hệ thống pháp luật còn cồng kềnh, một số quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập. Tính dự báo, khả thi của hệ thống pháp luật chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; chi phí tuân thủ pháp luật còn cao.​

Thủ tướng: ‘Thực sự có trách nhiệm mới thấy được bất cập’ - ảnh 1

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thanh Long cho biết hiện nay, mới chỉ có 5 Bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp phụ trách công tác xây dựng pháp luật . Ảnh: VGP.

Đáng lưu ý, theo ông Long, một số bộ, ngành, địa phương vẫn chưa thực sự chú trọng công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. “Hiện nay, mới chỉ có 5 Bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp phụ trách công tác xây dựng pháp luật”, Bộ trưởng Tư pháp cho biết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Bộ Tư pháp là cơ quan tham mưu chiến lược, chủ lực của Đảng, của Chính phủ trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Theo người đứng đầu Chính phủ, quan điểm xuyên suốt trong thời gian tới là phải nâng cao nhận thức, thống nhất hành động để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường đầu tư, kinh phí, cơ sở vật chất và nguồn lực con người cho hoạt động tư pháp.

Ghi nhận những thành tích có tính chất quyết định của ngành, Thủ tướng cũng đồng thời chỉ ra nguyên nhân những hạn chế, yếu kém, bất cập của ngành. Đó là quy trình xây dựng, phê duyệt, thông qua các quy định pháp luật còn nhiều thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian, cầu toàn, trong khi thực tiễn cuộc sống diễn biến rất nhanh, khó dự đoán, khó lường.

Nhiều nơi nhận thức chưa đúng tầm và đầu tư chưa ngang tầm nhiệm vụ cho công tác tư pháp. Các quy định về chi tiêu, bố trí nguồn lực cho công tác này còn bất cập. Sự phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chưa tốt, Bộ Tư pháp cũng chưa thực sự chủ động trong công tác này.

Cũng theo Thủ tướng, kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật chưa rõ ràng, chặt chẽ, chưa cá thể hóa trách nhiệm cá nhân; công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật chưa được coi trọng.

Thủ tướng: ‘Thực sự có trách nhiệm mới thấy được bất cập’ - ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải coi trọng nguồn lực con người , đầu tư cho con người; dành sự đầu tư, quan tâm thích đáng cho công tác tư pháp. Ảnh: VGP.

Để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn, người đứng đầu Chính phủ cho rằng trách nhiệm không chỉ của các bộ chuyên ngành, mà có cả trách nhiệm của Bộ Tư pháp. “Quá trình thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải thực sự vì lợi ích quốc gia dân tộc , thực sự có trách nhiệm thì mới thấy được bất cập”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Một bài học kinh nghiệm khác được Thủ tướng chỉ ra là phải coi trọng nguồn lực con người , đầu tư cho con người; dành sự đầu tư, quan tâm thích đáng từ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cơ sở vật chất… cho công tác tư pháp.

Cùng với đó, phải coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, nghiên cứu khoa học, bám sát thực tiễn để tiếp tục đổi mới trong thực hiện nhiêm vụ. “Xây dựng chính sách thì mời các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu là đúng, là cần thiết, nhưng cũng phải mời các nhà hoạt động thực tiễn”, Thủ tướng lưu ý.

Nhắc nhở cán bộ tư pháp giữ vững đoàn kết, song Thủ tướng cũng lưu ý “phải tránh tư tưởng xuôi chiều, không có đấu tranh”.

Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách nhà nước trên tinh thần nuôi dưỡng nguồn thu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính- ngân sách nhà nước trên tinh thần nuôi dưỡng nguồn thu; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đất nước...

Thủ tướng: ‘Thực sự có trách nhiệm mới thấy được bất cập’ - ảnh 3

Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 22/5/2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tài chính.

Theo Thông báo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, trong những năm qua, nhất là giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính và toàn ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 35 năm đổi mới và nâng cao vai trò, tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính kế thừa, phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được, phấn đấu năm nay tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này hơn nhiệm kỳ trước, tạo khí thế, động viên toàn ngành tài chính tiếp tục đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế liên quan đến thu hút nguồn lực, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường phân cấp thu chi hơn nữa để tạo sự chủ động tích cực khuyến khích tiết kiệm và nuôi dưỡng nguồn thu. Xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính - ngân sách nhà nước phải trên tinh thần nuôi dưỡng nguồn thu; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cả nội lực và ngoại lực; thúc đẩy giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước cả trước mắt và lâu dài.

Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường và tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành; dứt khoát xóa bỏ quan liêu bao cấp, tư duy xin cho; phải biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể, trên cơ sở bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích giữa các bên. Cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong thu chi ngân sách. Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước và quản lý nợ công theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ưu tiên cho đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để ưu tiên bố trí, phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng Luật Đăng ký và quản lý tài sản, góp phần hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực này. Tập trung cho đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên, tiết kiệm ngay từ khi giao dự toán ngân sách, báo cáo Thường trực Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2022 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, nhất là chính sách cho người yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu sổ.

Bộ Tài chính tập trung đầu tư hiện đại hóa công tác quản lý thu, chi ngân sách, nhất là quản lý thuế, hải quan, kho bạc nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, ổn định trên cơ sở ứng dụng công nghệ số và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (cần dành nguồn lực và ưu tiên cho chuyển đổi số). Hoàn thiện thể chế liên quan đến thị trường chứng khoán, bảo hiểm, các dịch vụ tài chính khác, bảo đảm hoạt động hiệu quả, an ninh, an toàn, minh bạch, bền vững.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với thiết kế công cụ để tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; đổi mới cách làm để phù hợp thực tiễn, đề cao trách nhiệm của các địa phương, đơn vị, nhất là cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu. Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng hướng, tăng cường phân cấp.

Thủ tướng: Chuẩn bị nguồn lực cải cách tiền lương từ 1/7/2022 Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2022, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Ngày 1/7/2022 sẽ thực hiện cải cách chính sách...

Chia sẻ