Thu giấy phép VPĐD một ngân hàng Trung Quốc tại Hà Nội

Kinh tế 21/08/2019 - 13:50

() - NHNN thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited.

Quyết định ký và có hiệu lực từ ngày 12/8/2019 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Thu giấy phép VPĐD một ngân hàng Trung Quốc tại Hà Nội - ảnh 1
Thu hồi giấy phép Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited. Ảnh: Bizlive

Theo Quyết định trên, NHNN thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số 202/GP-NHNN ngày 02/10/2012 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited.

Quyết định nêu rõ, Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, đóng cửa Văn phòng đại diện theo quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Văn phòng đại diện Ngân hàng Agricultural Bank of China Limited tại Hà Nội có thời hạn tối đa 7 ngày kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực thi hành phải công bố Quyết định thu hồi Giấy phép trên một tờ báo in hàng ngày trên toàn quốc trong 3 số liên tiếp hoặc báo điện tử Việt Nam trong thời hạn bảy 7 ngày và phải niêm yết tại trụ sở Văn phòng đại diện.

Lam Lam