Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Thanh Hóa cần theo dõi chặt việc chấp hành quyết định xử phạt hành chính

20/07/2018 - 17:33 - Nguồn: baophapluat.vn Yêu cầu xóa tin
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Thanh Hóa cần theo dõi chặt việc chấp hành quyết định xử phạt hành chính
thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại buổi làm việc

Công tác hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được coi là nhiệm vụ chính, gắn với công tác xử lý vi phạm, hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, hoạt động kiểm tra liên ngành và các hoạt động quản lý nhà nước khác về xử lý vi phạm hành chính. Thông qua các hoạt động này đã phát hiện những bất cập trong quy định hiện hành dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, năm 2017 đã tổ chức kiểm tra liên ngành thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại 12 cơ quan, đơn vị. Năm 2017 toàn tỉnh ban hành 47.938 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 47.938 đối tượng vi phạm, thu 42.748.146.141 đồng tiền phạt và 5.693.942.702 đồng từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu. Điều đó thể hiện VPHC trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều hướng tăng hơn so với năm 2016. Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính là 291 đối tượng, trong đó 184 đối tượng giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 107 đối tượng bị áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục chữa bệnh và cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của TAND cấp huyện. 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo và các ban ngành tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác Bộ Tư pháp đã thẳng thắn chỉ rõ nhiều sai phạm trong công tác thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính của tỉnh Thanh Hóa; cụ thể như, năm 2017 trong áp dụng các biện pháp xử lý VPHC của Thanh Hóa không phát hiện sai phạm, không có khiếu nại tố cáo như báo cáo là hết sức vô lý. Việc tỉnh Thanh Hóa ban hành một số quyết định miễn tiền nộp phạt cho 4 công ty vi phạm trong lĩnh vực môi trường là không đúng đối tượng vi phạm quy định pháp luật và gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Trường hợp một vụ việc mà có hai quyết định xử phạt của hai cấp là trái luật…

Nghiêm túc tiếp thu và phê bình ngay những đơn vị chưa thực hiện đúng công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại hội nghị bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định; những nội dung sự việc mà đoàn công tác của Bộ Tư pháp nêu ra là chính xác và sâu sắc, tỉnh Thanh Hóa sẽ khắc phục sớm nhất những hạn chế sai phạm trên đồng thời đề nghị Bộ Tư pháp tăng cường hỗ trợ cho Thanh Hóa công tác đào tạo phổ biến GDPL cho cán bộ địa phương.

Hoan nghênh và ghi nhận những kết quả đạt được của Thanh Hóa trong những năm qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn trong công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính với một tỉnh lớn như Thanh Hóa, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác lãnh đạo về lĩnh vực thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện thể chế trong công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, các cơ quan trực thuộc UBND và các cơ quan liên quan chủ động trong việc trao đổi thông tin khắc phục khó khăn xây dựng pháp luật về thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. 

Về những vướng mắc khó khăn trong công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chuyên môn chủ động gửi văn bản cho Bộ Tư pháp để kịp thời nhận được sự phối hợp hướng dẫn. Bên cạnh đó, Thanh Hóa cần chú trọng theo dõi chặt chẽ hơn nữa việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân nhằm đảm bảo hơn tính nghiêm minh của pháp luật. 

Cũng tại buổi làm việc Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận đề xuất Bộ Tư pháp tăng cường tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và hứa sẽ sắp xếp hỗ trợ phối hợp tối đa cho Thanh Hóa trong công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.