Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc thăm và làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

03/12/2018 - 17:39 - Nguồn: baophapluat.vn Yêu cầu xóa tin
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc thăm và làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh báo cáo tình hình công tác thực hiện trong năm 2018.

Về phía Sở Tư pháp tỉnh, ông Đào Chuẩn, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, trong năm qua, công tác chỉ đạo, điều hành của Sở Tư pháp tiếp tục bám sát chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh gắn vơi phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản” do UBND tỉnh đề ra.  Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản QPPL được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Sở Tư pháp tiếp tục thể hiện tốt vai trò “gác cổng” về mặt thể chế cho HĐND, UBND tỉnh, tích cực phối hợp với các Sở, ngành thẩm định trình HĐND, UBND tỉnh ban hành 96 văn bản QPPL. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tổ chức bài bản. Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp tiếp tục đạt những kết quả tích cực.

Về phía Cục THADS, ông Ngô Thanh Cường, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cũng đã báo cáo những kết quả mà Cục THADS đã đạt được. Theo đó, năm 2018, công tác THADS trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực cả về số việc và số tiền. Về việc, đã thụ lý 5.608 việc, đã giải quyết xong 3.393 việc đạt tỷ lệ 80,19% trên số việc có điều kiện thi hành (vượt 6,64% so với chỉ tiêu được giao). Về tiền, tổng số tiền đã thụ lý là 711.545.756.000 đồng, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 105.805.350.000 đồng đạt tỷ lệ 33,60% trên số tiền có điều kiện thi hành (vượt 1,60% so với chỉ tiêu được giao).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo hai đơn vị cũng đã trình bày những hạn chế và kiến nghị đề xuất lên Thứ trưởng, mong được Bộ quan tâm và giải quyết những vướng mắc, tồn đọng tại hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã ghi nhận những kết quả mà Sở Tư pháp và Cục THADS tỉnh TT- Huế đã đạt được.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại buổi làm việc 

Tuy nhiên, Thứ trưởng yêu cầu hai đơn vị phải quyết tâm hơn nữa, cùng nghiên cứu, tìm ra các giải pháp để công tác Tư pháp cũng như công tác THADS ngày càng đạt được kết quả cao hơn.  Thứ trưởng đề nghị Sở Tư pháp cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề Quản lý nhà nước trong vấn đề tư pháp; Quan tâm giải quyết những vấn đề của người dân, cố gắng xử lý những thủ tục, kiến nghị của người dân một cách nhanh nhất; Ngoài ra, Sở Tư pháp cần xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp ở cơ sở (xã, phường, thị trấn) vững mạnh.

Đối với Cục THADS tỉnh, Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới ngoài việc phát triển chuyên môn nghiệp vụ thì Cục cần quan tâm đến chất lượng cán bộ; Cần quan tâm đến các Chi cục phía dưới và toàn bộ hệ thống; Quan tâm đến việc tiếp dân và giải quyết những tố cáo, khiếu nại; Những người làm công tác THDADS cần khôn khéo và trách nhiệm trong từng vụ việc, không để lợi ích các nhân ảnh hưởng đến chất lượng của công tác THADS.

“Hiện nay, Thủ tướng rất quan tâm đến công việc cải cách hành chính, làm thế nào để tốt nhất cho người dân nên Sở Tư pháp và Cục THADS tỉnh TT- Huế cần chủ động để UBND tỉnh tham mưu những chủ trương của Chính phú về công tác Cải cách hành chính hiện nay”- Thứ trưởng nhấn mạnh.