Thủ tướng Anh phản đối mô hình EU trong quan hệ với Nauy

Thế giới 29/10/2015 - 09:09

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội Anh diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron nói: “Có một số người cho rằng Anh sắp rời Liên minh châu Âu. Tôi muốn nói rằng không phải tất cả mà là một số nói rằng cách làm của Nauy là tốt. Cá nhân tối phản đối việc này, Thực tế, Nauy phải trả nhiều hơn đối với Liên minh châu Âu khi không còn là thành viên khối này”. Thủ tướng Anh David Cameron. (ảnh: Reuters). ...

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội Anh diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron nói: “Có một số người cho rằng Anh sắp rời Liên minh châu Âu. Tôi muốn nói rằng không phải tất cả mà là một số nói rằng cách làm của Nauy là tốt. Cá nhân tối phản đối việc này, Thực tế, Nauy phải trả nhiều hơn đối với Liên minh châu Âu khi không còn là thành viên khối này”. 

no image
Thủ tướng Anh David Cameron. (ảnh: Reuters).

Nauy từng bác bỏ tư cách thành viên Liên minh châu Âu trong 2 cuộc trưng cầu ý dân. Vì không phải là thành viên Liên minh Châu Âu nên Na Uy vẫn phải trả một khoản phí rất lớn để tiếp cận thị trường chung châu Âu.

Cùng với Iceland và công quốc Liechtenstein, Nauy đã có một thỏa thuận khu vực kinh tế châu Âu nhằm giúp nước này có có hội tiếp cận với Liên minh châu Âu.

Song đổi lại, Nauy phải chấp thuận nguyên tắc tự do di chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và nhân lực cũng như các quy tắc hành chính, luật lao động và cạnh tranh của Liên minh châu Âu. Nauy không có quyền đặt ra các quy định của thị trường chung mà chỉ có quyền thực hiện./.