Thủ tướng bổ nhiệm 2 thứ trưởng mới

Xã hội 24/09/2010 - 22:23

Ông Bùi Cách Tuyến. Ảnh: N.H. Ngày 24/9, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Linh Ngọc và ông Bùi Cách Tuyến giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

no image
Ông Bùi Cách Tuyến. Ảnh: N.H.
Ngày 24/9, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Linh Ngọc và ông Bùi Cách Tuyến giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Nguyễn Linh Ngọc, Viện trưởng Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

Ông Bùi Cách Tuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, giữ chức Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Thủ tướng cũng quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Khách, Chánh Văn phòng Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Xuân Hoa