Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh

Xã hội 11/08/2013 - 22:16

Thủ tướng vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Hải Dương và thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

 

Thủ tướng vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Hải Dương và thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Văn Tỏ và Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hưng.

no imageđốc Sở Nội vụ Hải Dương Phạm Văn Tỏ (phải)

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Bùi Mậu Quân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Với thành phố Cần Thơ, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Minh Kha và Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Văn Hồng.

Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 -2016 đối với ông Hà Nghĩa Lộ, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an thành phố để nghỉ hưu theo chế độ; ông Trần Thanh Cần, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ngày 5/8, Thủ tướng đã ra quyết định về nhân sự UBND 3 tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn và Long An.

Theo VGP