Thủ tướng: Xét xử nhiều vụ án phức tạp được được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ

Xã hội 22/10/2018 - 14:19

Tại kỳ họp thứ 6, sáng 22/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 trước Quốc hội, trong đó Thủ tướng chỉ ra những mặt tích cực và tồn tại trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 

Thủ tướng: Xét xử nhiều vụ án phức tạp được được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ - ảnh 1
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội về tình hình KTXH 2018. (Ảnh Duy Linh)
Theo đó, tiếp tục cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Công tác thanh tra được tập trung triển khai theo kế hoạch; ban hành kết luận thanh tra đối với nhiều vụ việc nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm (như AVG, cảng Quy Nhơn, Hãng phim truyện Việt Nam, đất đai tại Đà Nẵng, Thủ Thiêm…Qua đó, thu hồi số lượng tiền, tài sản lớn về cho Nhà nước.

“Tiến hành gần 5,5 nghìn cuộc thanh tra hành chính và trên 180 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế gần 30,5 nghìn tỷ đồng và trên 33 nghìn ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi gần 26,5 nghìn tỷ đồng (đã thu hồi trên 14,6 nghìn tỷ đồng) và 389 ha đất. Ban hành trên 89,3 nghìn quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 9,6 nghìn tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét 65 vụ, 75 đối tượng. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện gần 3 nghìn kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, thu hồi và xử lý khác trên 20,2 nghìn tỷ đồng (đạt tỷ lệ 68%); xử lý gần 700 tổ chức và trên 2 nghìn cá nhân, khởi tố 12 vụ, 16 đối tượng”

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ có nhiều chủ trương, giải pháp và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên; các Bộ ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp trên 286 nghìn lượt công dân khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh. Có trên 3,6 nghìn lượt đoàn đông người, tiếp nhận gần 230 nghìn đơn; giải quyết gần 17 nghìn vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt trên 84%). Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 77 tỷ đồng, 11 ha đất, trả lại quyền lợi cho trên 1,1 nghìn người. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các Bộ ngành, địa phương thi hành, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính theo đúng quy định pháp luật

Tích cực thực hiện Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác phòng chống tham nhũng được quyết liệt triển khai; nghiêm túc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các cuộc họp của Lãnh đạo chủ chốt. Xử lý nghiêm sai phạm trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch, trong đó có một số cán bộ cao cấp. Tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án phức tạp, nhân dân quan tâm (như vụ đánh bạc trên internet, sai phạm tại một số ngân hàng thương mại, vụ “Vũ nhôm”, “Út trọc”…), được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ.

Bên cạnh những việc đã làm được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như, Một số quy định pháp luật còn bất cập, thiếu khả thi, chồng chéo, chậm được sửa đổi. Kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi chưa nghiêm. Phối hợp công tác giữa một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập chậm. Công tác cán bộ còn những yếu kém, phát hiện nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành trong một số lĩnh vực chưa cao. Cải cách thủ tục hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp. Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Dư luận về tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm vẫn còn ở nhiều cơ quan, đơn vị. Một bộ phận cán bộ ở các cấp, các ngành chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm giảm sút niềm tin của nhân dân.

Đắc Nguyên