Thủ tướng yêu cầu xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử

Xã hội 27/10/2018 - 10:58

Quang cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về việc xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2025. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2025 nhằm bảo đảm triển khai có lộ trình, đồng bộ ...

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử - ảnh 1 Quang cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về việc xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2025.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2025 nhằm bảo đảm triển khai có lộ trình, đồng bộ các dự án về Chính phủ điện tử sau khi Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025 được ban hành.

Thủ tướng yêu cầu trình Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2025 để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2018./.