Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) chốt cổ tức tỷ lệ 15%

Xã hội 11/08/2020 - 09:02

Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Mã chứng khoán: TNA – sàn HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) chốt cổ tức tỷ lệ 15% - ảnh 1

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành cổ phiếu tỷ lệ 15%, nguồn vốn là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán và dự kiến ngày đăng ký cuối cùng trong quý III/2020.

Được biết, trong Đại hội cổ đông năm 2020, doanh nghiệp thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và cổ tức bằng tiền là 5%.

Ngoài ra, trong năm 2020 doanh nghiệp còn đặt kế hoạch doanh thu là 5.258,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 87,9 tỷ đồng và dự kiến cổ tức tỷ lệ 20%.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp công bố doanh thu là 2.368,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 12,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,9% và giảm 46,5% so với 6 tháng đầu năm 2019. Ngoài ra, biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp giảm từ 1,1% về còn 0,5%. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 14% kế hoạch lợi nhuận.

Doanh nghiệp có lý giải kết quả kinh doanh suy giảm trong 6 tháng đầu năm do các công ty con hoạt động không hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngoài kết quả kinh doanh suy giảm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 449,98 tỷ đồng, so với cùng kỳ là dương 51,8 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền hoạt động tài chính dương 423,7 tỷ đồng, chủ yếu doanh nghiệp vay nợ tăng thêm và thu tiền từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/08/2020, cổ phiếu TNA tăng 100 đồng lên 16.600 đồng/cổ phiếu.

Chia sẻ