Thưởng Tết Tân Sửu: Bắc Ninh cao nhất 170 triệu đồng, Hà Tĩnh mức thưởng Tết bình quân giảm

Kinh tế 24/01/2021 - 18:45

Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Ninh cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất 170 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 100 nghìn đồng. Tại Hà Tĩnh, mức thưởng Tết bình quân của các doanh nghiệp giảm từ 8-12% so với năm ngoài.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 có 265/304 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết (chiếm 87,2%). Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu bình quân là 5,33 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 170 triệu đồng. Những doanh nghiệp có mức thưởng cao đều thuộc khối doanh nghiệp FDI.

Thưởng Tết Tân Sửu: Bắc Ninh cao nhất 170 triệu đồng, Hà Tĩnh mức thưởng Tết bình quân giảm - ảnh 1

Bắc Ninh thưởng Tết cao nhất 170 triệu đồng.

Mức thưởng Tết thấp nhất tại các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng trong cả hai dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đều là 100 nghìn đồng.

Cũng trong dịp tết Dương lịch 2021, tỉnh Bắc Ninh có 167/304 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch cho người lao động (chiếm 54,9%). Mức thưởng Tết Dương lịch bình quân trong các doanh nghiệp là 1,08 triệu đồng/người, công ty có mức thưởng cao nhất là 139 triệu đồng.

Tại Hà Tĩnh, theo số liệu khảo sát của Sở LĐ-TB&XH có 281 doanh nghiệp thưởng Tết Dương lịch và 740 doanh nghiệp thưởng Tết âm lịch năm 2021. Theo đó, năm nay, mức thưởng Tết bình quân của các doanh nghiệp giảm từ 8-12% so với năm ngoài.

Trong đó, khối doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng bình quân 2.900.000 đồng/người; mức thưởng cao nhất 10.000.000 đồng/người; mức thưởng thấp nhất: 2.000.000 đồng/người. Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng bình quân 9.140.000 đồng/người; mức thưởng cao nhất: 22.000.000 đồng/người; mức thưởng thấp nhất: 2.000.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng bình quân 5.500.000 đồng/người; mức thưởng cao nhất: 25.000.000 đồng/người; mức thưởng thấp nhất: 1.000.000 đồng/người.

Trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đến nay có 8 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết âm lịch năm 2021 cho người lao động với mức tiền thưởng bình quân 5.500.000 đồng/người. Đối với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, dự kiến mức thưởng bằng là 2,5 lần tiền lương cơ bản của người lao động và được chia thành 2 lần thưởng (thưởng trong Tết nguyên đán và thưởng ngoài Tết).

Nam Dương