Tiền trở lại với VNM ETF sau 2 tháng rút vốn triền miên

Kinh tế 04/12/2018 - 20:39

Số liệu từ IndexUniverse cho thấy nhà đầu tư đã đổ vốn 0.78 triệu USD vào VanEck Vectors Vietnam ETF trong thời gian từ 26-30/11/2018.

Toàn bộ lượng vốn trên đã được bơm vào VNM ETF trong ngày thứ Sáu (30/11), qua đó làm tăng tổng lượng vốn từ đầu năm đến nay lên 30.41 triệu USD, đồng thời làm giảm lượng vốn rút ra trong quý 4/2018 xuống 15.83 triệu USD.

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 26-30/11/2018

Tiền trở lại với VNM ETF sau 2 tháng rút vốn triền miên - ảnh 1

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ đầu năm 2018 đến nay

Tiền trở lại với VNM ETF sau 2 tháng rút vốn triền miên - ảnh 2

Nguồn: IndexUnivers

Tại ngày 30/11, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 333.5 triệu USD. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ đạt 15.62 USD/ccq và 15.70 USD/ccq.

Tính từ đầu năm đến nay, giá chứng chỉ quỹ VNM ETF đã giảm 10.74%, dựa trên số liệu từ CNNMoney.

Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 30/11/2018 là 21.4 triệu đơn vị.

Diễn biến VanEck Vectors Vietnam ETF từ ngày 26-30/11/2018

Tiền trở lại với VNM ETF sau 2 tháng rút vốn triền miên - ảnh 3

Theo FILI