Tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động của HĐND TP

Xã hội 04/12/2018 - 14:10

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khoá XV, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Thời gian tới, HĐND TP Hà Nội cần tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động-đặc biệt là chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Sáng 4-12, tới dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khoá XV, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trên các mặt kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Đặc biệt, với việc lựa chọn và triển khai thành công chủ đề của TP trong năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chính quyền TP Hà Nội đã đẩy mạnh CCHC, thực hiện mạnh mẽ tinh giản và sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ; tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Qua đó, chỉ số CCHC đã tăng 1 bậc (xếp thứ 2/63 tỉnh, TP); chỉ số năng lực cạnh tranh tăng 1 bậc (xếp thứ 13/63 tỉnh, TP).

Hệ thống chính trị của TP được củng cố, tăng cường, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao, chủ động sáng tạo quyết liệt, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở.

“Trong những thành tích chung của TP Hà Nội, có sự đóng góp quan trọng của HĐND và từng đại biểu HĐND. Năm 2018, hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội tiếp tục được đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định: Việc tổ chức kỳ họp có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của TP; hoạt động giám sát được thực hiện quyết liệt, hiệu quả; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tổ chức các phiên giải trình của Thường trực HĐND TP đã tập trung vào các vấn đề quan trọng, dân sinh bức xúc và từ yêu cầu của thực tiễn. Hoạt động của Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND ngày càng được chú trọng, nâng cao chất lượng. Những đổi mới, hiệu quả trong hoạt động của HĐND đã có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, được dư luận, cử tri và nhân dân đồng tình, ghi nhận”, Phó chủ tịch quốc hội Tòng Thị Phóng nhận định.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động của HĐND TP - ảnh 1
Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội sáng 4-12. (Ảnh: V.T)

Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị, tại kỳ họp này, đại biểu HĐND TP cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trước những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ rõ trong các báo cáo và phát biểu của các đại biểu HĐND; có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô; gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù cho việc phát triển của Hà Nội theo Luật Thủ đô, tiến tới xem xét, thực hiện Đề án chính quyền đô thị.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh CCHC, siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức; kiên quyết xử lý cán bộ sách nhiễu, gây phiền hà, vô cảm trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng, giảm triệt để thời gian và những chi phí không hợp lý, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm những quy định, quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ hiệu quả của mỗi tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý sử dụng đất đai; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự công cộng, đường thông, hè thoáng, sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện giao thông hợp lý...

Tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động của HĐND TP-đặc biệt là chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu của HĐND. Quan tâm tới việc chọn nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và tiến tới chuẩn bị quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Thường trực HĐND TP cần tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội trong thực hiện tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật, công tác giám sát và các hội nghị chuyên đề nâng cao kỹ năng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương.

Chú trọng công tác phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ TP, bảo đảm các hoạt động chung của TP và hoạt động của HĐND ngày càng chặt chẽ, thực chất, hiệu quả trên cơ sở từng cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP.

Mỗi đại biểu HĐND TP cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để sát dân hơn, gần dân hơn, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của cử tri.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu, đề nghị HĐND TP thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Chính trị, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thành ủy Hà Nội để đánh giá công tâm, khách quan việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ của các đồng chí được HĐND Thành phố bầu.

T. An