Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông

Xã hội 23/09/2020 - 20:48

Ông Nguyễn Hữu Đông từng làm Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông - ảnh 1
Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông - ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Nguyễn Hữu Đông

20/9/1972

Phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cử nhân luật, Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trước tháng 7/2013

Chủ tịch UBND huyện Yên Lập, Bí thư Huyện ủy Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

7/2013 - 9/2015

Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ

9/2015 - 3/2016

Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020

1/2016 - 3/2016

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015-2020

3/2016 - 9/2019

Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020

16/9/2019

Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020

23/9/2020

Tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025