Tìm điểm phi logic trong tranh

Giáo dục 09/07/2020 - 20:24

Chỉ với 10 giây, liệu bạn có thể tìm ra điểm phi logic trong mỗi bức tranh dưới đây?

Câu 1:

Tìm điểm phi logic trong tranh - ảnh 1

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-phi-logic-trong-tranh-4128035-p2.html">>>Đáp án

Câu 2:

Tìm điểm phi logic trong tranh - ảnh 2

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-phi-logic-trong-tranh-4128035-p3.html">>>Đáp án

Câu 3:

Tìm điểm phi logic trong tranh - ảnh 3

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-phi-logic-trong-tranh-4128035-p4.html">>>Đáp án

Câu 4:

Tìm điểm phi logic trong tranh - ảnh 4

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-phi-logic-trong-tranh-4128035-p5.html">>>Đáp án

Câu 5:

Tìm điểm phi logic trong tranh - ảnh 5

>Đáp án" href="https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-phi-logic-trong-tranh-4128035-p6.html">>>Đáp án

Theo 7 second riddles