Tìm ra thí sinh "lầy lội" nhất kỳ thi tốt nghiệp 2017

01/11/2018 - 12:16 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin

Tìm ra thí sinh "lầy lội" nhất kỳ thi tốt nghiệp 2017 - 1

Tìm ra thí sinh "lầy lội" nhất kỳ thi tốt nghiệp 2017 - 2

Tìm ra thí sinh "lầy lội" nhất kỳ thi tốt nghiệp 2017 - 3

Tìm ra thí sinh "lầy lội" nhất kỳ thi tốt nghiệp 2017 - 4