Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 30.10.2020

Giáo dục 29/10/2020 - 22:37

Tin tức giáo dục đặc biệt đáng quan tâm trên báo in Thanh Niên ngày mai 30.10.2020 thông tin những quy định mới Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện để kiểm tra chặt quá trình thực nghiệm sách giáo khoa.  

Trên báo in Thanh Niên ngày mai 30.10.2020, trong tin tức giáo dục đặc biệt, còn có thông tin những thay đổi về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; những kỹ năng, công nghệ mới cần đào tạo ở đại học.

Thực nghiệm từ 10-20% nội dung bài học trong sách giáo khoa

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết sau những phản hồi về chương trình và một số nội dung sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để hoàn thiện quy trình biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tiếp tục chỉ đạo sát sao việc việt soạn, thẩm định sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 12 bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng lộ trình.
Một trong những nội dung quan trọng cần bổ sung là việc kiểm tra, giám sát quá trình thực nghiệm sách giáo khoa.Trước kia việc này giao cho các nhà xuất bản biên soạn sách giáo khoa chủ động làm nhưng nay nếu có sự giám sát của Bộ thì sẽ tốt hơn.
Còn ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), thông tin hồ sơ các nhà xuất bản gửi bản mẫu sách giáo khoa lớp 6 mới về Bộ để thẩm định đều có báo cáo cụ thể về thực nghiệm, ít nhất cũng phải 10% nội dung được thực nghiệm trước khi trình hội đồng thẩm định, có những bản mẫu tỷ lệ thực nghiệm lên tới 20% nội dung bài học. Những giải thích chi tiết về những quy định nhằm tăng cường kiểm tra thẩm định và thực nghiệm sách giáo khoa sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (30.10).

Thêm chức danh trợ giảng trong trường đại học

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 30.10.2020 - ảnh 1

Có nhiều điểm mới về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Hà Ánh

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
Nội dung thông tư có nhiều điểm mới so với quy định hiện hành, để phù hợp với luật Giáo dục đại học đã được sửa đổi từ năm 2018.
Thông tư mới quy định có 4 chức danh với viên chức giảng dạy trong trường đại học, thay vì chỉ có 3 chức danh, gồm: trợ giảng (là chức danh mới có, với chức danh này viên chức chỉ cần có trình độ đào tạo tối thiểu là có bằng đại học); giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp.
Ngoài ra thông tư còn có những quy định mới ảnh về chứng chỉ, bổ nhiệm và xếp lương… Chi tiết sẽ được thông tin trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai. Cũng trong mục này, sẽ có bài phân tích những kỹ năng, công nghệ mới nào cần giảng dạy ở đại học giúp sinh viên Việt Nam tiệm cận với sinh viên các nước.