Tín dụng chậm lại: tín hiệu tích cực

19/04/2018 - 10:31 - Nguồn: thesaigontimes.vn Yêu cầu xóa tin

Tín dụng chậm lại: tín hiệu tích cực

Hải Lý

GDP vẫn có thể tăng trưởng cao nhờ nhiều nguồn lực khác nhau, chứ không đơn thuần nhất nhất trông chờ vào vốn ngân hàng như trước. Ảnh: THÀNH HOA

(TBKTSG) - Tín dụng quí 1 năm nay tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ năm ngoái là tín hiệu khả quan trong điều hành chính sách tiền tệ bởi nó cho thấy GDP vẫn có thể tăng trưởng cao nhờ nhiều nguồn lực khác nhau, chứ không đơn thuần nhất nhất trông chờ vào vốn ngân hàng như trước.

Tín dụng tăng 3,5% là tích cực

Việc huy động trái phiếu mà không giải ngân đúng kế hoạch không chỉ gây lãng phí tiền bạc, sức lực, thời gian của nhiều chủ thể, mà còn đang tạo ra một cái bẫy
lãi suất trên thị trường.

Lãi suất thấp kéo dài bao lâu?