Tỉnh đoàn đề xuất tiếp tục thực hiện đề án Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên

Kinh tế 17/05/2021 - 21:12

(ĐN)- Chiều 17-5, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Tỉnh đoàn để thống nhất các nội dung, nhiệm vụ và đề xuất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý ...

(ĐN)- Chiều 17-5, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Tỉnh đoàn để thống nhất các nội dung, nhiệm vụ và đề xuất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn đề xuất tiếp tục thực hiện đề án Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên - ảnh 1

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Bích Thủy trao đổi tại cuộc họp

Căn cứ vào kết quả thực hiện Kết luận số 55-KL/TU ngày 18-6-2014 về đề án Công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020 cho thấy đề án vô cùng cần thiết đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên hiện nay. Vì vậy, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đề xuất Ban TVTU chấp thuận cho tiếp tục thực hiện đề án trong giai đoạn 2021-2025.

Ban thường vụ Tỉnh đoàn đề xuất sau khi đề án được tiếp tục thực hiện cần sớm tổ chức hội nghị để triển khai, quán triệt chỉ thị của Tỉnh ủy để các cấp, các ngành thống nhất triển khai; định kỳ hằng năm gắn với nhiệm vụ được phân công trong đề án, Ban Cán sự UBND tỉnh, các ngành, các cấp ủy Đảng, các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và có báo cáo sơ kết, tổng kết.

Tại cuộc họp, đại diện Tỉnh đoàn đã đề xuất bổ sung, điều chỉnh một số nội dung như: hợp nhất nhóm thanh niên nông thôn, thanh niên đô thị thành nhóm thanh niên địa bàn dân cư; tiếp tục chọn nhóm thanh niên công nhân là nhiệm vụ trọng tâm đột phá; điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu… Về các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của đề án giai đoạn 2021-2025, Tỉnh đoàn đề xuất tập trung vào công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; lập thân, lập nghiệp của thanh niên; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân; đoàn kết, tập hợp và định hướng tư tưởng cho học sinh, sinh viên; nắm bắt, định hướng tư tưởng cho thanh niên trên mạng xã hội.

Tỉnh đoàn cũng đề nghị Ban TVTU giao cho Tỉnh đoàn và Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng dự toán kinh phí cho cả giai đoạn từ cấp tỉnh đến cơ sở; thống nhất việc tuyển chọn, hợp đồng, quản lý nhân sự đề án, bố trí thêm nhân sự hợp đồng cho các xã có đông thanh niên công nhân, lao động nhập cư… Đặc biệt, sau khi đề án kết thúc, cán bộ hợp đồng thực hiện đề án sẽ là nguồn cán bộ để bổ sung cho tổ chức Đoàn, Hội cấp huyện, xã và hệ thống chính trị tại địa phương…

Trao đổi tại cuộc họp, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Thị Bích Thủy thống nhất với các nội dung đề xuất của Tỉnh đoàn và đề nghị Ban thường vụ Tỉnh đoàn chủ động làm việc với các ngành để đưa ra chỉ tiêu sát với thực tế. Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung đề xuất gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 19-5 tới để xem xét trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy.

Tin, ảnh: Nga Sơn