Tinh thông địa lý đoán quốc gia khi nhìn từ trên cao (2)

Giới trẻ 18/02/2019 - 21:21

Sân bay này nằm ở đâu? Cảnh đẹp này là ở quốc gia nào? Điểm du lịch này chắc ai cũng biết nhỉ? Đây là thành phố nào? Đoán tên quốc gia này? Cây cầu ấn tượng này nằm ở đâu? Đây là nước nào?

Sân bay này nằm ở đâu?

Tinh thông địa lý đoán quốc gia khi nhìn từ trên cao (2) - ảnh 1

Cảnh đẹp này là ở quốc gia nào?

Tinh thông địa lý đoán quốc gia khi nhìn từ trên cao (2) - ảnh 2

Điểm du lịch này chắc ai cũng biết nhỉ?

Tinh thông địa lý đoán quốc gia khi nhìn từ trên cao (2) - ảnh 3

Đây là thành phố nào?

Tinh thông địa lý đoán quốc gia khi nhìn từ trên cao (2) - ảnh 4

Đoán tên quốc gia này?

Tinh thông địa lý đoán quốc gia khi nhìn từ trên cao (2) - ảnh 5

Cây cầu ấn tượng này nằm ở đâu?

Tinh thông địa lý đoán quốc gia khi nhìn từ trên cao (2) - ảnh 6

Đây là nước nào?

Tinh thông địa lý đoán quốc gia khi nhìn từ trên cao (2) - ảnh 7