TKV vượt khó bằng “kỷ luật - đồng tâm”

Kinh tế 22/04/2013 - 11:33

Năm 2012 là năm hết sức khó khăn đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhưng lại ghi nhận sự năng động, với ý chí vượt khó của CBCNV toàn tập đoàn. Truyền thống ''Kỷ luật - Đồng tâm'' của người thợ mỏ lại một lần nữa được phát huy mạnh mẽ. Đây cũng chính là cơ sở tạo nên niềm tin để TKV thực hiện kế hoạch năm 2013.

Đến quý IV-2012, tình hình tiêu thụ sản phẩm của TKV vẫn tiếp tục khó khăn do nền kinh tế thếgiới và trong nước vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Sản lượng tiêu thụ còn lại của 3 tháng cuối nămlà 12,3 triệu tấn than, trong đó, xuất khẩu 6,1 triệu tấn, trong nước 6,2 triệu tấn, theo kế hoạch,than nguyên khai sản xuất còn lại khoảng 10,8 triệu tấn. Các chỉ tiêu này đòi hỏi từ tập đoàn đếncác đơn vị thành viên nỗ lực điều hành sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ mới có thể hoàn thành.

Với xuất khẩu, lãnh đạo tập đoàn chỉ đạo tăng cường bám sát diễn biến thị trường, đôn đốc kháchhàng cử tàu lấy than; đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho lớn; kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiến độgiao hàng để tránh tối đa khiếu nại. Đối với thị trường trong nước, cần bám sát nhu cầu khách hàng,triển khai các biện pháp khuyến khích tiêu thụ. Bên cạnh đó, các đơn vị phải tích cực thu hồi côngnợ, tiếp tục rà soát, thực hiện tiết giảm chi phí để phát huy hiệu quả SXKD. Mặt khác, cần thựchiện tốt các chế độ chính sách, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cải thiện đời sống, việc làm vàthu nhập đối với người lao động, giữ vững lòng tin của CBCNV.

Truyền thống "Kỷ luật - Đồng tâm" của những người thợ mỏ được phát huy, Tập đoàn đã hoàn thành toàndiện các chỉ tiêu SXKD cả năm với tổng doanh thu thực hiện 91,5 ngàn tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch;than tiêu thụ đạt 39,3 triệu tấn, bằng 103,1%; bảo toàn và phát triển vốn, hơn 139 ngàn lao động cóviệc làm với lương bình quân đạt 7,4 triệu đồng/người/tháng…

Năm 2013, TKV dự kiến sẽ tiêu thụ 43 triệu tấn than, tăng 4 triệu tấn so với năm 2012, trong đó,tiêu thụ trong nước 27 triệu tấn, xuất khẩu 16 triệu tấn. Sản lượng phát điện thương mại 8,5 tỷkWh. Ngoài các sản phẩm khoáng sản như đồng tấm, kẽm thỏi, thiếc… sẽ có sản phẩm alumin của Công tyNhôm Lâm Đồng (dự kiến 300.000 tấn).

Bước vào năm mới với nhiệm vụ nặng nề hơn; thách thức phức tạp hơn, Tập đoàn đã đề ra các nhóm giảipháp đồng bộ, sát sao và tập trung chỉ đạo với mục tiêu "An toàn - Ổn định - Hiệu quả - Pháttriển". Từ kinh nghiệm năm 2012, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đặc biệt quan tâm đến công tácan toàn lao động theo hướng khắc phục triệt để các nguy cơ nhằm giảm thiểu tai nạn lao động mộtcách vững chắc. Triệt để tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả trên cơ sở quản lý chặt chẽ, sửdụng tiết kiệm vật tư, nâng cao năng suất lao động, tăng cường quản trị tài nguyên, chất lượng sảnphẩm và tiêu thụ.

Thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa đầu tư, huy động tối đa mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độthực hiện các dự án nhằm nâng cao năng lực sản xuất. Tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao trìnhđộ cơ giới hóa trong khai thác than hầm lò, bảo đảm tiến độ xây dựng các mỏ than hầm lò mới, một sốdự án than, điện, khoáng sản quan trọng, dự án sản xuất nitơrat amôn và đưa Nhà máy Chế biến aluminTân Rai vào hoạt động hiệu quả, tạo sự đột phá cho ngành công nghiệp khai khoáng nói chung và côngnghiệp bôxít nói riêng. Khẩn trương xây dựng, tổ chức thực hiện đề án đổi mới, tái cơ cấu doanhnghiệp và đề án đổi mới, tái cơ cấu Tập đoàn đã được Chính phủ phê duyệt. Mở rộng thị trường, nhấtlà thị trường than - khoáng sản. Thúc đẩy phát triển các sản phẩm cơ khí phục vụ nhu cầu trong tậpđoàn, đặc biệt là phục vụ chương trình cơ giới hóa khai thác than hầm lò.