TNG lãi 19 tỷ trong tháng 1, tăng trưởng 79%

Kinh tế 19/02/2019 - 09:44

(NDH) Doanh thu tháng 1 của TNG đạt 349 tỷ, tăng 63%.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa công bố báo cáo tài chính tháng 1 với doanh thu 349 tỷ đồng, tăng trưởng 63%. Lợi nhuận gộp thu về gần 65 tỷ đồng, cao hơn 65% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, các khoản chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều có sự gia tăng, tuy nhiên công ty không còn khoản lỗ khác hơn 2 tỷ như tháng 1 năm ngoái. Với diễn biến đó, công ty báo lãi sau thuế 19,4 tỷ đồng, tăng trưởng 79%.

TNG lãi 19 tỷ trong tháng 1, tăng trưởng 79% - ảnh 1

Tại ngày 31/1, TNG có tổng tài sản 2.845 tỷ đồng, tăng 264 tỷ so với thời điểm đầu năm. Phần gia tăng chủ yếu ở khoản mục phải thu ngắn hạn tăng gần 200 tỷ lên 684 tỷ đồng.

Công ty cũng tăng cường vay nợ ngắn hạn khoảng 250 tỷ trong tháng vừa qua và tăng vay nợ ngắn hạn lên 1.288 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 200 tỷ trên vốn điều lệ 493 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2018 của TNG cũng khả quan khi đạt 3.613 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 45,2% so với cùng kỳ và LNST ghi nhận 180,7 tỷ đồng tăng 57% và vượt 42% mục tiêu về lợi nhuận.

Vừa qua, công ty cũng nhảy vào mảng bất động sản khi thông qua việc thành lập công ty con sở hữu 100% vốn là công ty TNHH một thành viên TNG Eco Green với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

TNG lãi 19 tỷ trong tháng 1, tăng trưởng 79% TNG lãi 19 tỷ trong tháng 1, tăng trưởng 79% - ảnh 2
10 1244 56 reviews

(NDH) Doanh thu tháng 1 của TNG đạt 349 tỷ, tăng 63%.