Tổ chức Diễn đàn Đầu tư phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc

Kinh tế 20/04/2021 - 15:22

Diễn đàn Đầu tư phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc được kỳ vọng giúp khu vực này tận dụng lợi thế tài nguyên, đẩy mạnh phát triển.

Vùng trung du và miền núi phía Bắc đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển và tăng trưởng kinh tế bền vững. Một số tỉnh trong vùng đang chuyển mình để trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Lợi thế này có được nhờ mô hình liên kết hình thành mạng lưới sản xuất công nghiệp và phân phối hàng hóa đồng bộ, hướng vào ngành có lợi thế cạnh tranh và đưa xuất khẩu, dịch vụ, du lịch trở thành mũi nhọn…

Bên cạnh những mặt thuận lợi, vùng trung du và miền núi phía Bắc cũng có nhiều khó khăn như vị trí địa lý xa xôi, giao thông một số tỉnh còn chưa phát triển, không gian kinh tế còn bị chia cắt bởi địa giới hành chính... Việc thiếu liên kết, hỗ trợ giữa các địa phương trong phát triển kinh tế cũng là một trong những nguyên nhân khiến tổng thể vùng chưa hấp dẫn các nhà đầu tư so với các vùng khác.

Những năm gần đây, Đảng và Chính phủ đã có những chủ trương cụ thể trong tăng cường liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hút các nhà đầu tư lớn, mang lại cơ hội cho cả nhà đầu tư và sự phát triển của vùng. Ngày 20/4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn Đầu tư phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc tại TP Việt Trì. Diễn đàn được kỳ vọng là cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo hiệu quả lan tỏa để vùng trung du và miền núi phía Bắc tiếp tục phát triển trong tương lai.

Tổ chức Diễn đàn Đầu tư phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc - ảnh 1

Diễn đàn Đầu tư phát triển Vùng Trung Du và Miền núi phía Bắc

Thời gian: 13h30-17h, thứ ba, ngày 20/4

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ - 936 đại lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Chương trình được đồng hành bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)