Tòa đang tuyên án đối với cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga và đồng phạm

16/10/2017 - 15:14 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
toa dang tuyen an doi voi cuu dbqh chau thi thu nga va dong pham hinh 1
toa dang tuyen an doi voi cuu dbqh chau thi thu nga va dong pham hinh 2
toa dang tuyen an doi voi cuu dbqh chau thi thu nga va dong pham hinh 3
toa dang tuyen an doi voi cuu dbqh chau thi thu nga va dong pham hinh 4
toa dang tuyen an doi voi cuu dbqh chau thi thu nga va dong pham hinh 5
toa dang tuyen an doi voi cuu dbqh chau thi thu nga va dong pham hinh 6
toa dang tuyen an doi voi cuu dbqh chau thi thu nga va dong pham hinh 7
toa dang tuyen an doi voi cuu dbqh chau thi thu nga va dong pham hinh 8
toa dang tuyen an doi voi cuu dbqh chau thi thu nga va dong pham hinh 9
toa dang tuyen an doi voi cuu dbqh chau thi thu nga va dong pham hinh 10
toa dang tuyen an doi voi cuu dbqh chau thi thu nga va dong pham hinh 11
toa dang tuyen an doi voi cuu dbqh chau thi thu nga va dong pham hinh 12
toa dang tuyen an doi voi cuu dbqh chau thi thu nga va dong pham hinh 13