Tom Cruise bảnh bao với vest, cười hết cỡ trong buổi giao lưu cùng fan

Giới trẻ 30/08/2018 - 20:42

Tom Cruise đã trở thành ''tâm điểm'' của sự chú ý khi xuất hiện trong buổi giao lưu cùng fan ở Trung Quốc vào ngày 29/8 vừa qua.

Tom Cruise bảnh bao với vest, cười hết cỡ trong buổi giao lưu cùng fan - ảnh 1

Tom Cruise bảnh bao với vest, cười hết cỡ trong buổi giao lưu cùng fan - ảnh 2

Tom Cruise bảnh bao với vest, cười hết cỡ trong buổi giao lưu cùng fan - ảnh 3

Tom Cruise bảnh bao với vest, cười hết cỡ trong buổi giao lưu cùng fan - ảnh 4

Tom Cruise bảnh bao với vest, cười hết cỡ trong buổi giao lưu cùng fan - ảnh 5

Tom Cruise bảnh bao với vest, cười hết cỡ trong buổi giao lưu cùng fan - ảnh 6

Tom Cruise bảnh bao với vest, cười hết cỡ trong buổi giao lưu cùng fan - ảnh 7

Tom Cruise bảnh bao với vest, cười hết cỡ trong buổi giao lưu cùng fan - ảnh 8

Tom Cruise bảnh bao với vest, cười hết cỡ trong buổi giao lưu cùng fan - ảnh 9

Tom Cruise bảnh bao với vest, cười hết cỡ trong buổi giao lưu cùng fan - ảnh 10