Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

Kinh tế 28/11/2020 - 21:29

Ngày 27.11, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết giai đoạn 2016-2020, đến nay, đã có 11/13 huyện, thị xã, thành phố ban hành chương trình việc làm, kế hoạch việc làm cấp huyện, chương trình hành động, văn bản chỉ đạo,…để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình. Nhìn chung các cơ quan chức năng của tỉnh ban hành kịp thời và có nhiều cơ chế, chính sách phù hợp để góp phần giúp chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi đạt hiệu quả.

Tại Hội nghị, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình, kết quả thực hiện các hoạt động và những hạn tồn tại, hạn chế trong chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, trong giai đoạn năm 2016-2020, toàn tỉnh ước tính giải quyết việc làm mới và thêm việc làm cho 180.984 lao động, ước đạt 54%/kế hoạch năm 2020 và đạt 90%/kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016.2020.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 45% năm 2015 đến năm 2020 đạt khoảng 55%, trong đó lao động nữ 45%, lao động có bằng cấp chứng chỉ đạo khoảng 80-85%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm từ 3,8% năm 2015 xuống còn 3,5% năm 2020 (đạt chỉ tiêu đề ra); Tỷ lệ sử dụng lao động ở khu vực nông thôn từ 85% năm 2015 tăng lên 86% năm 2020 (đạt chỉ tiêu đề ra); Tỷ lệ lao động tìm được việc làm qua hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm 5 năm qua đạt 35% (đạt chỉ tiêu đề ra).

Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020. - ảnh 1

UBND tỉnh cũng trao thưởng cho những tập thể, cá nhân

Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, hội đoàn thể đã phấn đấu và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu của Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, từng bước hỗ trợ giải quyết vấn đề bức xúc về việc làm trong đời sống xã hội, tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm cho nhân dân trong tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương trình bày tham luận, trao đổi ý kiến. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đưa ra kiến nghị, kế hoạch và giải pháp trong thời gian đến. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng trao thưởng cho những đơn vị, địa phương, cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi 2016-2020.

T.Lực