Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản toàn quốc từ 1/7

Xã hội 05/04/2016 - 09:13

Các điều tra viên phỏng vấn, thu thập thông tin tại các hộ gia đình. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN) Ngày 4/4, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê-Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương, cho biết cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc trong 30 ngày từ 1-30/7. Theo ông Nguyễn Bích Lâm, cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 sẽ tập trung vào ba ...

no image Các điều tra viên phỏng vấn, thu thập thông tin tại các hộ gia đình. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 4/4, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê-Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương, cho biết cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc trong 30 ngày từ 1-30/7.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 sẽ tập trung vào ba nội dung chính là thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản (điều tra số lượng đơn vị sản xuất, số lao động và cơ cấu lao động, quy mô sản xuất); thông tin về nông thôn (điều tra thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn...); và thông tin về cư dân nông thôn (điều tra điều kiện sống của cư dân nông thôn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn).

Bà Nguyễn Thị Hương, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông lâm Thủy sản, cho biết cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 có nhiều điểm đổi mới so với các kỳ điều tra trước. Cụ thể, cuộc tổng điều tra lần này sẽ điều tra toàn bộ các hộ có tham gia sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị; điều tra các đơn vị có hoạt động sản xuất nông, lâm, thủy sản ở khu vực quốc phòng.

Theo Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương, hiện nay, thông tin thống kê kinh tế-xã hội, đặc biệt là thông tin thống kê về lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp và thủy sản (khu vực tạo ra 17-18% GDP của toàn bộ nền kinh tế) là công cụ không thể thiếu phục vụ cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cấp trong việc đánh giá tình hình, hoạch định chiến lược chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và từng địa phương.

Cuộc tổng điều tra nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về nông nghiệp và nông thôn, phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và chọn mẫu cho một số cuộc điều tra nhất định hàng năm.

Kết quả của cuộc tổng điều tra là thông tin quan trọng trong xây dựng hệ thống thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê phong phú hơn đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành địa phương và các đối tượng sử dụng thông tin khác.

Số liệu điều tra sơ bộ của cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016 sẽ được công bố vào tháng 12/2016 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào quý 3/2017./.