TP.HCM “cầu cứu” Thủ tướng về vốn dự án metro Bến Thành - Suối Tiên

24/11/2017 - 22:25 - Nguồn: bizlive.vn Yêu cầu xóa tin
TP.HCM “cầu cứu” Thủ tướng về vốn dự án metro Bến Thành - Suối Tiên

Tuyến metro số 1. Ảnh: ĐỘC LẬP

Ngày 24.11, UBND TP.HCM có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính sớm tham mưu việc ứng trước kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 5.7.2017 với số vốn là 4.788 tỷ đồng.
Kiến nghị này của UBND TP.HCM nhằm đảm bảo việc thanh toán cho các nhà thầu vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018 trong thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến tổng mức đầu tư theo quy định, không ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.
Liên quan đến tình hình giải ngân vốn của dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, UBND TP.HCM cho biết trước năm 2016, phần vốn nước ngoài hằng năm trong kế hoạch đầu tư công được phép giải ngân theo tiến độ thực hiện và tiến độ cấp vốn của nhà tài trợ nước ngoài. Việc giải ngân của dự án thực hiện không phụ thuộc vào kế hoạch giao vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, từ sau năm 2016, theo quy định của luật Đầu tư công năm 2014, việc giải ngân của dự án phải theo kế hoạch được giao.
Do vậy, công tác giải ngân vốn ODA cho dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên đã bị ngưng từ tháng 9.2016 do việc kiểm soát, xác nhận vốn ODA phải đảm bảo không được vượt kế hoạch vốn ODA được giao.
Để giải quyết khó khăn tạm thời trong việc bố trí vốn ODA từ ngân sách Trung ương, UBND TP.HCM đã phải tạm ứng từ ngân sách thành phố để chi trả cho các nhà thầu với số tiền là 600 tỷ đồng.
Về tình hình thực hiện kế hoạch vốn 2017, UBND TP.HCM cho biết đến tháng 4.2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao bố trí kế hoạch vốn ODA năm 2017 cho dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên là 2.119 tỷ đồng. Tuy nhiên số vốn được giao không đáp ứng nhu cầu dự kiến lên đến 5.422 tỷ đồng (thiếu 3.303 tỷ đồng).
Ngày 25/8/2017, UBND TP.HCM đã tiếp tục tạm ứng từ ngân sách thành phố số tiền 500 tỷ đồng để chi trả cho khối lượng công việc của các gói thầu thuộc dự án.
Về tình hình thực hiện kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020, ngày 20/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT về giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, bố trí kế hoạch vốn ODA nguồn ngân sách trung ương cho dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên là 7.500 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao cho dự án còn lại là 4.788 tỷ đồng.
TP.HCM đã 4 lần tạm ứng vốn để dự án không bị đình trệ
Trước đó, ngày 6/11, UBND TP.HCM có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục hỗ trợ giải ngân để hoàn trả tạm ứng cho ngân sách thành phố, nhằm giải quyết tình hình khó khăn về nguồn vốn ODA tại dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1).
Trong văn bản gửi Bộ Tài chính, UBND TP.HCM cho biết với nỗ lực đảm bảo tiến độ dự án đặc biệt quan trọng này, TP.HCM đã 3 lần phải tạm ứng vốn ngân sách với tổng số tiền 2.300 tỷ đồng để trả nợ nhà thầu metro số 1 trong khi chờ bổ sung kế hoạch vốn ODA từ Trung ương. Lý do, nếu tiến độ dự án không đảm bảo sẽ gây ra nhiều hệ lụy dây chuyền.
Ngày 23/11, cũng vì bị thúc ép bởi tiến độ dự án đặc biệt quan trọng này, UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính về việc tạm ứng từ ngân sách thành phố số tiền 1.173 tỷ đồng cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị để thanh toán cho các nhà thầu do đã thực hiện hoàn thành khối lượng công việc của các gói thầu thuộc dự án.

Theo Báo Thanh Niên