Trách ai bây giờ khi mình là kẻ ''nghịch dại''

Thư giãn 27/10/2018 - 17:05

Khỏi cần khởi động, tôi xuống bể bơi luôn đây. Giờ thì không phải thắc mắc xe mạnh hay người mạnh nữa nhé. Nghịch ngu thì cái kết không tốt đẹp bao giờ. Thích khác biệt là có ngay cái kết tê tái. Tài năng có hạn nên '' vỡ mặt'' là chuyện thường.

Trách ai bây giờ khi mình là kẻ ''nghịch dại'' - ảnh 1
Trách ai bây giờ khi mình là kẻ ''nghịch dại'' - ảnh 2

Khỏi cần khởi động, tôi xuống bể bơi luôn đây.

Trách ai bây giờ khi mình là kẻ ''nghịch dại'' - ảnh 3
Trách ai bây giờ khi mình là kẻ ''nghịch dại'' - ảnh 4

Giờ thì không phải thắc mắc xe mạnh hay người mạnh nữa nhé.

Trách ai bây giờ khi mình là kẻ ''nghịch dại'' - ảnh 5
Trách ai bây giờ khi mình là kẻ ''nghịch dại'' - ảnh 6

Nghịch ngu thì cái kết không tốt đẹp bao giờ.

Trách ai bây giờ khi mình là kẻ ''nghịch dại'' - ảnh 7
Trách ai bây giờ khi mình là kẻ ''nghịch dại'' - ảnh 8

Thích khác biệt là có ngay cái kết tê tái.

Trách ai bây giờ khi mình là kẻ ''nghịch dại'' - ảnh 9
Trách ai bây giờ khi mình là kẻ ''nghịch dại'' - ảnh 10

Tài năng có hạn nên "


vỡ mặt" là chuyện thường.