Trạm xe buýt ở đâu?

Thư giãn 06/08/2020 - 01:45

Biết rằng ngã tư có hai biển báo nhưng tấm biển bên phải nói dối, bên trái mới nói thật.

Bạn đang tìm đường đến trạm xe buýt, dọc đường bạn gặp một người đàn ông và hỏi anh ta trạm xe buýt ở đâu. Người đàn ông nói rằng: Bạn sẽ sớm gặp một ngã tư, ở đó có hai biển báo. Nhưng tấm biển bên phải nói dối, bên trái mới nói thật.

Trạm xe buýt ở đâu? - ảnh 1

Vậy trạm xe buýt ở đâu?

> Xem đáp án" href="https://vnexpress.net/hai/tram-xe-buyt-o-dau-4141871-p2.html">>> Xem đáp án

Nancy (st)

Trạm xe buýt ở đâu? - ảnh 2

Ai cũng thấy con chó, chỉ 1% nhìn ra người đàn ông

Trạm xe buýt ở đâu? - ảnh 3

Người đàn ông ở đâu?