Trang phục của cánh mày râu sau khi ra đường ngày nắng nóng

Thư giãn 29/05/2020 - 11:51

Trong khi chị em ra đường ''bôi 3721 lớp kem, mặc 7749 loại áo giáp'' chống nắng thì các anh không như vậy và nhận trái đắng.

Trang phục của cánh mày râu sau khi ra đường ngày nắng nóng - ảnh 1
Trang phục của cánh mày râu sau khi ra đường ngày nắng nóng - ảnh 2
Trang phục của cánh mày râu sau khi ra đường ngày nắng nóng - ảnh 3
Trang phục của cánh mày râu sau khi ra đường ngày nắng nóng - ảnh 4
Trang phục của cánh mày râu sau khi ra đường ngày nắng nóng - ảnh 5
Trang phục của cánh mày râu sau khi ra đường ngày nắng nóng - ảnh 6
Trang phục của cánh mày râu sau khi ra đường ngày nắng nóng - ảnh 7
Trang phục của cánh mày râu sau khi ra đường ngày nắng nóng - ảnh 8
Trang phục của cánh mày râu sau khi ra đường ngày nắng nóng - ảnh 9

Nancy tổng hợp

Trang phục của cánh mày râu sau khi ra đường ngày nắng nóng - ảnh 10
Cô gái câm nín khi nhờ photoshop 'xóa bớt người'
Trang phục của cánh mày râu sau khi ra đường ngày nắng nóng - ảnh 11
Ngậm ngùi khi nhờ 'cao thủ' photoshop chỉnh ảnh