Transerco với mục tiêu giữ vững vai trò chủ đạo trong vận tải công cộng

Kinh tế 28/04/2021 - 17:29

Để thực hiện mục tiêu trên, Transerco sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển xe buýt, mở mới các tuyến buýt trong các năm cũng như đưa các tuyến buýt sử dụng năng lượng sạch vào khai thác.

Song song với đó, Transerco đã và đang tăng cường công tác quản trị và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt giai đoạn 2020-2025 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Theo đó, trong năm 2021, Transerco sẽ tập trung chuyên sâu vào 4 nhóm giải pháp chủ yếu về luồng tuyến, công nghệ, đào tạo và truyền thông.

Cụ thể, về luồng tuyến, Transerco sẽ chú trọng triển khai xây dựng hồ sơ, phân tích các chỉ tiêu khai thác, kinh tế kỹ thuật theo từng tuyến, từng đơn vị và đề xuất các giải pháp tối ưu hiệu quả hoạt động của từng tuyến, từng đơn vị.

Về công nghệ, Transerco tiếp tục đẩy mạnh áp dụng ứng dụng công nghệ, nâng cấp, cải tiến các phần mềm quản lý, điều hành; đẩy mạnh triển khai ứng dụng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt...

Về đào tạo, Transerco sẽ chú trọng đổi mới mạnh mẽ về cả nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo chuyên đề nhằm góp phần thay đổi căn bản về nhận thức, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ với hành khách…

Transerco với mục tiêu giữ vững vai trò chủ đạo trong vận tải công cộng - ảnh 1

Transerco với mục tiêu giữ vững vai trò chủ đạo trong vận tải công cộng

Chia sẻ về kết quả sản xuất kinh doanh quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II và các tháng tiếp theo năm 2021, đại diện Transerco cho biết, trong bối cảnh tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn “5K” của Bộ Y tế khi dịch bệnh vẫn đang có nguy cơ cao, Transerco đã nỗ lực thực hiện tốt công tác phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến, tại các bến xe, điểm trông giữ phương tiện; tham gia tích cực thực hiện tốt công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra tại Hà Nội, được Trung ương và Thành phố biểu dương, khen thưởng.

Theo đó, trong quý I/2021, Transerco đưa vào vận hành thêm 7 tuyến buýt gồm các tuyến 66, 67, 114, 115, 116, 117, 119. Đưa vào hoạt động thêm 75 xe buýt mới trên các tuyến mở mới.

Đặc biệt, Transerco đã thực hiện điều chuyển các nhánh tuyến như 6A, 6B, 6C và 52A, 52B… các tuyến buýt sau điều chuyển đều hoạt động ổn định nhằm thực hiện kế hoạch tối ưu hóa, sắp xếp luồng tuyến nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tuyến.

Cùng với đó, Transerco đã phối hợp thực hiện điều chỉnh phục hồi lộ trình 5 tuyến và nhánh buýt sau khi dự án sửa chữa cầu Thăng Long hoàn thành, điều chỉnh tạm thời một số tuyến buýt trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp xây dựng phương án kết nối, trung chuyển, giải tỏa hành khách giờ cao điểm khi tuyến đường sắt 2A đi vào vận hành.

Đại diện Transerco cũng cho biết thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp quản trị, trọng tâm là quản trị chất lượng phương tiện, chất lượng phục vụ...

Bảo Châu