Trao đổi kinh nghiệm hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng

Đời sống 31/08/2020 - 14:00

Ngày 31/8, tại huyện Hải Hà, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của ban thanh tra nhân dân (TTND) và ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) cho 150 đại biểu là chủ tịch MTTQ cấp xã, trưởng các ban TTND, GSĐTCCĐ các đơn vị cụm miền Đông trong tỉnh.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, hoạt động của các ban TTND, GSĐTCCĐ trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, thực hiện giám sát có hiệu quả, phát hiện nhiều vụ việc sai phạm của các tổ chức, cá nhân; kiến nghị, tham gia góp ý kiến với chính quyền, các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước. Từ năm 2016 đến nay, các ban GSĐTCCĐ tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã giám sát 2.681 công trình, dự án, phát hiện, kiến nghị xử lý 988 vụ việc vi phạm theo thẩm quyền. Ban TTND đã giám sát 1.508 công trình, phát hiện, kiến nghị xử lý 465 vụ việc vi phạm theo thẩm quyền.

Công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền cơ sở, các tổ chức thành viên nhìn chung ngày càng được tiến hành chặt chẽ để chỉ đạo, hướng dẫn các ban TTND, GSĐTCCĐ hoạt động có hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng - ảnh 2
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận tại hội nghị.

Qua thảo luận tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp 13 ý kiến từ các đơn vị cơ sở nhằm làm rõ các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động thực tiễn. Cụ thể gồm: Thực trạng về tổ chức và hoạt động của các ban TTND, GSĐTCCĐ; sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ cấp xã, huyện; kinh nghiệm tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật ở cơ sở; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ tham gia ban TTND, GSĐTCCĐ…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tiếp thu những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm được các đại biểu đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác TTND, GSĐTCCĐ trong gian tới.

Chia sẻ