Trao học bổng cho thanh niên khuyết tật

Xã hội 20/04/2013 - 07:53

Dịp này, ban tổ chức trao 20 suất học bổng học nghề (tổng trị giá 26,8 triệu đồng) và 20 bộ máy vi tính do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Trung tâm phát triển khoa học Công nghệ Trẻ Thành Đoàn giúp học sinh, sinh viên khuyết tật.

Dịp này, ban tổ chức trao 20 suất học bổng học nghề (tổng trị giá 26,8 triệu đồng) và 20 bộ máyvi tính do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Trung tâm phát triển khoa học Công nghệ TrẻThành Đoàn giúp học sinh, sinh viên khuyết tật.