Trẻ em khuyết tật sẽ được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng

Giáo dục 01/11/2018 - 18:18

Mục tiêu của Đề án phấn đấu đến năm 2025, trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án là tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

Trẻ em khuyết tật sẽ được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng - ảnh 1

Trẻ em khuyết tật tại trường THCS Hy Vọng, Hà Nội. Ảnh: Nam Nguyễn 

Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến trẻ em khuyết tật về hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng cồng.

Mục tiêu của Đề án phấn đấu đến năm 2025, trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; hoàn thiện mạng lưới dịch vụ và xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Ngoài ra, đề án còn hướng tới việc trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, phục hồi chức năng, giáo dục nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, bảo vệ trẻ em khuyết tật và hòa nhập cộng đồng; thí điểm triển khai các mô hình hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng.

Vì sự phát triển toàn diện trẻ em

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025.

Trẻ em khuyết tật sẽ được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng - ảnh 2

Ảnh: Nguyễn Nam

Đề án trên được triển khai trên toàn quốc cho trẻ em đến 8 tuổi từ năm 2018 - 2025.

Mục tiêu của Đề án bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.