Trên 6 triệu lượt góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Kinh tế 12/04/2013 - 17:21

 tính đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được trên 6 triệu lượt ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đang được tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân, chuẩn bị để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 12/4 của Bộ Tài nguyên và Môitrường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, trong thời gian qua,các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cố gắng đáp ứng cơ bản các yêu cầu kế hoạch, nhiệmvụ được giao trong năm 2013.

Về lĩnh vực đất đai, tính đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đãnhận được trên 6 triệu lượt ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đang được tổng hợpkết quả lấy ý kiến nhân dân, chuẩn bị để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Trong năm 2013, nhiều biện pháp sẽ được tăng cường để hoàn thành cơbản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm tra, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc, tồnđọng trong công tác cấp giấy chứng nhận đối với các địa phương có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận thấp.Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả ban hành bảng giáđất năm 2013 của các tỉnh, thành phố.

Trong năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ hoàn thành việckhoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Đồng thời, đã hoàn thành và sẽ trìnhThủ tướng Chính phủ Đề án bảo tồn di sản địa chất, phát triển và quản lý mạng lưới công viên địachất của Việt Nam; ban hành các thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đềán thăm dò khoáng sản; giao nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng địa chất.

Đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung xây dựng các nghịđịnh quan trọng trong lĩnh vực môi trường như Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực bảo vệ môi trường; xây dựng và trình Chính phủ các đề án về Chiến lược môi trường quốc gia, Kếhoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; bảo vệ môi trường làng nghề,kiểm soát ô nhiễm môi trường so sử dụng túi nilon đến năm 2020; quy hoạch bảo vệ môi trường các lưuvực sông.

Thu Cúc