Triển lãm về 50 vị Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa

04/10/2010 - 22:05 - Nguồn: vnmedia.vn Yêu cầu xóa tin

– 50 vị anh hùng, danh nhân dân tộc và danh nhân văn hóa Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đất nước cùng 500 hiện vật, tư liệu quý sẽ được trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam từ ngày hôm nay 4/10.

Triển lãm gồm 3 phần: Việt Nam đất nước con người, Anh hùng dân tộc và Danh nhân văn hóa Việt Nam và Thăng Long – Hà Nội ngày nay.

 Ảnh minh họa

 Triển lãm dành một không gian trang trọng giới thiệu những tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng dân tộc


Triển lãm chuyên đề về các nhân vật lịch sử, những vị Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa Việt Nam giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, có thể đưa đến công chúng những hình dung cơ bản về 50 vị anh hùng, danh nhân của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử đất nước. Trong số đó, hình ảnh và tư liệu của 22 vị anh hùng, danh nhân được trưng bày tĩnh, còn 28 vị khác được giới thiệu qua máy chiếu projecter.

Đặc biệt, triển lãm dành một không gian trang trọng giới thiệu những tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Nhiều tư liệu, hình ảnh về anh hùng, danh nhân văn hóa khác cũng được trưng bày trong triển lãm như Nguyễn Trãi với Bình Ngô đại cáo, nhà vua - nhà cải cách vĩ đại Trần Nhân Tông với bản đồ thời Hồng Đức, nữ tướng như Hai Bà Trưng, nữ sĩ Hồ Xuân Hương...

Cũng tại triển lãm, hơn 500 hiện vật sẽ được trưng bày, phác họa nên lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc. Những hiện vật này được sưu tầm từ nhiều nguồn như Viện Hán Nôm, Thư viện Quốc gia, bảo tàng các địa phương trong cả nước, tư liệu lưu giữ từ các di tích, và đặt biệt một phần không nhỏ từ các sưu tập tư nhân.  Trong số hiện vật trưng bày, có nhiều tư liệu gốc, quý hiếm, lần đầu tiên được công bố.

Bên cạnh hai phần lớn là giới thiệu về đất nước và các anh hùng, danh nhân, triển lãm cũng dành một phần lớn dung lượng giới thiệu về lịch sử Thăng Long - Hà Nội.

Triển lãm mở cửa từ ngày 4/10 đến 31/12 tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.


Thiên Lam