Trình danh sách 30 chức danh được HĐND TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm

Xã hội 04/12/2018 - 17:17

Chiều 4/12, HĐND TP.HCM trình danh sách 30 lãnh đạo TP dự kiến lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đang diễn ra.

Theo tờ trình, HĐND TP.HCM sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; Chánh văn phòng và các Trưởng ban của HĐND TP; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chánh văn phòng và các Ủy viên UBND TP.

Tổng cộng có 30 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này.

Trình danh sách 30 chức danh được HĐND TP.HCM lấy phiếu tín nhiệm - ảnh 1
Bà Tâm công bố tờ trình bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Lê Quân.

Các chức danh dự kiến lấy phiếu gồm:

1. Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM

2. Trương Thị Ánh, Phó chủ tịch HĐND

3. Phạm Đức Hải, Phó chủ tịch HĐND

4. Trương Lâm Danh, Trưởng ban Pháp chế

5. Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa Xã hội

6. Trương Trung Kiên, Trưởng ban Đô thị

7. Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM

8. Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND

9. Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND

10. Huỳnh Cách Mạng, Phó chủ tịch UBND

11. Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND

12. Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ

13. Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp

14. Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính

15. Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương

16. Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

17. Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

18. Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng

19. Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

20. Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

21. Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

22. Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

23. Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

24. Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế

25. Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc

26. Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

27. Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch

28. Lê Đông Phong, Giám đốc Công an thành phố

29. Nguyễn Long Tuyền, Chánh Thanh tra thành phố

30. Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

HĐND TP không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP.HCM bầu, phê chuẩn có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp HĐND TP lần này. Những người này gồm: Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, mới được bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM.

Ông Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM được bầu bổ sung Ủy viên UBND TP. Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân tộc TP.HCM được bầu Ủy viên UBND TP. Các cán bộ này mới được bầu vào chức danh mới 8 ngày.

Bà Nguyễn Thi Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP cho rằng với những phiếu tín nhiệm, đó là sự ghi nhận, trân trọng, động viên của đại biểu đối với cán bộ trong công việc, thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, cũng không tránh khỏi những phiếu tín nhiệm thấp, đó là sự nhắc nhở, yêu cầu mỗi cán bộ tự nhìn nhận mình, đánh giá mình một cách chính xác hơn. Để từ đó, bản thân khắc phục những hạn chế để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ do HĐND tin tưởng, bầu chọn. Từ đó, căn cứ để đại biểu ghi tín nhiệm cao với ai, tín nhiệm với ai, và tín nhiệm thấp với ai đó là sự cân nhắc.

"Tôi cũng là người được lấy phiếu tín nhiệm cũng đồng thời là người ghi phiếu tín nhiệm, thực sự rất trăn trở, rất lo lắng. Nhưng tôi nhận thấy trách nhiệm rất nặng nề, trách nhiệm với bản thân mình, HĐND, đồng bào cử tri", bà Tâm nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, bà Tâm cho rằng căn cứ tín nhiệm tùy thuộc vào sự đánh giá, sự nhìn nhận đối với từng đại biểu đối với lá phiếu mình đã bầu.

Sau khi công bố tờ trình danh sách lấy phiếu tín nhiệm của Thường trực HĐND TP, các tổ đại biểu HĐND sẽ thảo luận, chốt danh sách các chức danh do HĐND TP bầu. 

Ngày họp thứ 2 kỳ họp thứ 12 HĐND TP lần thứ IX, HĐND TP sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả.

 • Tp. Hồ Chí Minh

  • Diện tích: 2.095,06 km²
  • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
  • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
  • Vùng: Đông Nam Bộ
  • Mã điện thoại: 28
  • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59