Trung ương giới thiệu Tổng bí thư để bầu làm Chủ tịch nước

03/10/2018 - 18:56 - Nguồn: vietnamnet.vn Yêu cầu xóa tin

 - Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 14.

Trung ương giới thiệu Tổng bí thư để bầu làm Chủ tịch nước
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhật Bắc

Chiều nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường về công tác nhân sự.

Trung ương đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 14. 

Trung ương giới thiệu Tổng bí thư để bầu làm Chủ tịch nước
Hội nghị Trung ương 8. Ảnh TTXVN

Cũng tại phiên họp này, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá 12 là ông Võ Thái Nguyên và ông Trần Đức Thắng.

Thu Hằng