Trước khi chết, Mã Siêu để lại tâm thư cho Lưu Bị với mục đích gì?

Chuyện lạ 06/08/2020 - 14:51

So với các hổ tướng khác của nhà Thục Hán, Mã Siêu thực sự là người bất hạnh về phần gia đình. Gia tộc của ông hơn 200 nhân khẩu đã bị Tào Tháo giết chết, vợ con của ông thì ly tán trong chiến tranh.

Mã Siêu (176 - 222), tự Mạnh Khởi, quê ở Hưng Bình, huyện Thiểm Tây, Trung Quốc hiện nay. Ông là danh tướng của nhà Thục Hán thời Tam quốc và được cho là hậu duệ của Phục Ba tướng Mã Viện nhà Đông Hán.

Trước khi chết, Mã Siêu để lại tâm thư cho Lưu Bị với mục đích gì? - ảnh 1 Tạo hình Mã Siêu trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Trong Tam quốc diễn nghĩa nhà văn La Quán Trung mô tả, Mã Siêu là viên tướng trẻ tuổi, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, mình hổ tay vượn, bụng beo lưng sói, tay cầm một ngọn giáo dài.

Mã Siêu được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là một chiến binh dũng cảm, ông có tài bắn tên, có lối đánh thần tốc và trong mỗi trận đánh thường xung phong đi đầu, rồi rút lui sau để bảo vệ an toàn cho quân lính.

Năm 211, trong trận Đồng Quan, trước khi đi theo Lưu Bị, Mã Siêu và Hàn Toại cùng với tám tướng ở vùng Quan Trung hợp thành liên minh Quan Trung để chống lại triều đình với hơn 10 vạn binh mã các lộ quân.

Quân đội triều đình nhà Hán do Tào Tháo thống lĩnh cũng đã cử nhiều tướng tài tham chiến như: Hứa Chử, Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng, Trương Cáp, Tào Nhân, Chu Linh… Hai bên đã có những trận đụng độ quyết liệt ở Đồng Quan, Vị Thủy, Vị Nam, Đồ Bản…

Trong trận chiến này, Mã Siêu tỏ ra anh dũng thiện chiến, túc trí đa mưu, nhiều lần đánh bại quân Tào Tháo trong các trận đánh tại Đồng Quan, Vị Thủy. Sử sách cho biết Mã Siêu đã cầm cự bất phân thắng bại với Tào Tháo, giữ vững Hà, Đồng.

Trước khi chết, Mã Siêu để lại tâm thư cho Lưu Bị với mục đích gì? - ảnh 2 Mã Siêu đã cầm cự bất phân thắng bại với Tào Tháo.

Sơn Dương công tái ký ghi rằng Mã Siêu khuyên Hàn Toại nên đóng quân giữ bờ bắc sông Vị Thủy không cho địch qua sông, khi nào quân Tào hết lương sẽ tự rút lui, Hàn Toại không nghe, quyết để quân Tào qua sông rồi mới đối mặt đánh nhau.

Khi nghe chuyện này, Tào Tháo thốt lên rằng: "Thằng ranh họ Mã chẳng chết, ta chết không có đất mà chôn".

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa nhà văn La Quán Trung đã nhân câu nói đó thêu dệt nên chuyện Mã Siêu anh dũng, thắng nhiều tướng Tào trong các trận giao chiến tay đôi hư cấu, đâm chết Lý Thông, xây dựng nên chi tiết Tào Tháo phải “cắt râu, cởi áo” để chạy trốn khỏi Mã Siêu.

Thực tế, quân Tây Lương do Mã Siêu chỉ huy đánh bất phân thắng bại với quân triều đình, nhiều phen gây khốn đốn cho Tào Tháo. Cuối cùng, Tào Tháo dùng mưu xóa thư của Giả Hủ, ly gián Mã Siêu, Hàn Toại, khiến họ nghi ngờ lẫn nhau, dẫn đến sự thất bại của liên quân Quan Trung.

Trận Đồng Quan kết thúc với sự thất bại của Mã Siêu. Ông bị Tào Tháo truy kích đến tận An Định, bỏ chạy lẫn trốn vào chỗ các tộc người Nhung. Hàn Toại cũng rút lui, sau này tiếp tục bị Hạ Hầu Uyên đánh bại, rồi bị thủ hạ ám sát, cắt đầu dâng cho Tào Tháo.

Trước khi chết, Mã Siêu để lại tâm thư cho Lưu Bị với mục đích gì? - ảnh 3 Cả gia tộc của Mã Siêu bị Tào Tháo tiêu diệt.

Theo sử liệu, đến năm 212, Tào Tháo dẹp xong Mã Siêu trở về Hứa Xương, nhân danh Hiến Đế hạ lệnh giết chết Mã Đằng, tru di tam tộc, giết hết những người cùng họ Mã ở kinh thành.

Mã Siêu về sau đã theo Lưu Bị được Lưu Bị hoàn toàn tin cẩn giao nhiều trọng trách quan trọng đồng thời tấn phong cho ông làm Tả tướng quân.

Năm 222, Mã Siêu bệnh mất. Trước khi chết, ông đã để lại bức tâm thư cho Lưu Bị nói rằng cả nhà ông bị Tào Tháo giết gần hết nên gửi gắm cho Lưu Bị chăm sóc cho em mình là Mã Đại là người cuối cùng của nhà họ Mã.

Triều đình nhà Thục Hán đã đáp ứng các yêu cầu của ông, Mã Đại được trọng dụng và bổ nhiệm đến chức Bình Bắc tướng quân, lĩnh tước Trần Thương Hầu.

Con trai của Mã Siêu là Mã Thừa được nối dõi chức tước, cơ nghiệp của ông ở Thục Hán nhưng lại không lập nên công trạng vẻ vang, ít được chính sử nhắc tới. Còn con gái của ông được bố trí hôn nhân với An Bình Vương Lý.

Sau khi chết Mã Siêu được triều đình truy tặng thụy hiệu là Uy Hầu. Hàng năm, các Hoàng Đế nhà Thục đều tổ chức truy thụy cho ông cũng như các hổ tướng khác.

Quốc Tiệp (Người Đưa Tin)