Trường chi tiền cho một số cuộc họp không đúng quy định

Giáo dục 24/04/2021 - 18:47

TTO - Các cuộc họp do ban giám hiệu Trường ĐH Văn hóa TP.HCM triệu tập và chủ trì như họp giao ban, họp tập thể lãnh đạo, họp thi đua... trường phải chi tiền cho người chủ trì 200.000 đồng, thành viên và chuẩn bị nội dung 150.000 đồng.

Trường chi tiền cho một số cuộc họp không đúng quy định - ảnh 1

Sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM trong lễ tốt nghiệp - Ảnh: V.H.

Đó là một trong số những khoản chi không đúng quy định tại Trường ĐH Văn hóa TP.HCM trong thời gian qua.

Theo kết luận thanh tra Trường ĐH Văn hóa TP.HCM của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, trường này có nhiều khoản chi và thu trái quy định.

Trong đó, quy định hệ số tính thu nhập tăng thêm bao gồm cả nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý và phụ trách đoàn chưa đúng quy định. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 25% (quy chế 2019) chưa đúng.

Về quy định chi cho các cuộc họp do ban giám hiệu triệu tập và chủ trì (quy chế 2019 - họp giao ban, họp tập thể lãnh đạo, họp thi đua...: chủ trì 200.000 đồng; thành viên và chuẩn bị nội dung 150.000 đồng), thanh tra bộ khẳng định không có căn cứ để áp dụng.

Một số khoản chi không quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, không có căn cứ pháp lý như chi thù lao thu học phí, chi tiền họp trong giờ hành chính...

Ngoài các khoản chi, việc thu một số khoản phí tại trường ĐH cũng trái quy định, buộc phải trả lại cho sinh viên hoặc nộp ngân sách nhà nước.

Cụ thể, trường thu phí sử dụng thư viện, thế chân sử dụng thư viện chưa đúng quy định. Trường đã dừng việc thu các khoản phí này và hoàn trả cho sinh viên đã nộp. Tuy nhiên, nhiều sinh viên không đến nhận, số tiền 258 triệu đồng.

Thanh tra cũng kết luận trường sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, cho thuê trái Luật quản lý, sử dụng tài sản công, cần phải chấm dứt.

Thanh tra kiến nghị Trường ĐH Văn hóa TP.HCM rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm của trường, đảm bảo đúng nội dung chi, đối tượng chi, nguồn chi theo quy định của pháp luật. Sửa đổi quy định về chi thu nhập tăng thêm, quy định về trích lập các quỹ cho phù hợp.

Chấm dứt các khoản chi không đúng tính chất nguồn kinh phí, các khoản chi không quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, không có căn cứ pháp lý.

Không ký mới, không gia hạn các hợp đồng liên kết, cho thuê cơ sở vật chất khi chưa có ý kiến của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch. Nộp ngân sách nhà nước các khoản thu sử dụng thư viện (159 triệu đồng) và thế chân sử dụng thư viện (99 triệu đồng).

Đã dừng các khoản chi trái quy định

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thế Dũng - hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM - cho biết các khoản chi căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ và đã dừng từ tháng 12-2020.

Đối với các khoản phí sử dụng thư viện và thế chân sử dụng thư viện, trường hoàn trả nhưng nhiều sinh viên không đến nhận, nên trường sẽ nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước.