Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam đạt kiểm định IACBE

Giáo dục 24/04/2020 - 13:28

ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) được Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE), Mỹ kiểm định và chứng nhận chất lượng giáo dục.

SIU là trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đào tạo bậc đại học và sau đại học cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài. Trường có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Mỹ. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khắt khe theo yêu cầu, SIU được công nhận là thành viên của IACBE từ tháng 11/2010 và bắt đầu chương trình kiểm định quốc tế của IACBE từ năm 2015.

Tháng 11/2019, IACBE tổ chức đoàn chuyên gia kiểm định gồm lãnh đạo một số trường đại học Mỹ đến Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thực hiện bước cuối cùng của quy trình kiểm định.

Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam đạt kiểm định IACBE - ảnh 1

Đoàn chuyên gia kiểm định do Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE) cử đến SIU tháng 11/2019.

Sau 10 năm không ngừng nâng cao chất lượng để hoàn thành các tiêu chí, ngày 2/4, Chủ tịch Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh - IACBE đã đánh giá, công nhận Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) đạt kiểm định bởi IACBE.

Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam đạt kiểm định IACBE - ảnh 2

Đoàn chuyên gia kiểm định do Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE) cử đến SIU tháng 11/2019.

Các chuyên ngành thuộc Quản trị kinh doanh của SIU trang bị cho sinh viên đầy đủ kiến thức, kỹ năng và nền tảng tiếng Anh ể tự tin làm việc tại các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước. Ngoài ra, với mạng lưới hợp tác doanh nghiệp, SIU luôn tạo ra môi trường thực tập, thực tế sôi động và cơ hội việc làm cho sinh viên. Theo khảo sát năm 2019 của trường, gần 97% sinh viên SIU có việc làm sau khi tốt nghiệp, 3% còn lại học lên bậc học cao hơn hoặc chuyển tiếp du học tại nhiều nước trên thế giới.

Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam đạt kiểm định IACBE - ảnh 3

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU).

Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh (IACBE), Mỹ là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về kiểm định các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh bậc đại học và sau đại học. Để được công nhận, trường đại học phải trải qua ba giai đoạn: đạt điều kiện để công nhận là thành viên chính thức; đủ điều kiện trở thành ứng viên kiểm định; triển khai thành công quá trình cải tiến, hoàn thiện các mặt theo bộ tiêu chuẩn kiểm định của IACBE và được đánh giá, công nhận bởi IACBE.

Với yêu cầu khắt khe, quy trình kiểm định chặt chẽ trong nhiều năm, số lượng các trường đại học được IACBE công nhận không nhiều. "Vì vậy, khi được chứng nhận chất lượng giáo dục bởi IACBE, có thể khẳng định chương trình đáp ứng xuất sắc những yêu cầu ở mức cao trong giảng dạy ngành Kinh doanh, chứng minh được sự quyết tâm của trường không ngừng phấn đấu và hoàn thiện việc cải tiến chất lượng giáo dục và đào tạo", đại diện SIU cho biết.

Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam đạt kiểm định IACBE - ảnh 4

SIU được IACBE kiểm định và chứng nhận chất lượng giáo dục.

(Nguồn: Đại học Quốc tế Sài Gòn)

IACBE là từ viết tắt của International Accreditation Council for Business Education (Hội đồng kiểm định quốc tế các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh), Mỹ, là một trong những tổ chức hàng đầu của thế giới về kiểm định các trường đại học đào tạo ngành Kinh doanh bậc đại học và sau đại học.
Thành lập năm 1997, IACBE đã được Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA - Council for Higher Education Accreditation) - tổ chức kiểm định đại học, chứng nhận các tổ chức kiểm định hợp pháp tại Hoa Mỹ công nhận.
Hiện có hơn 1.800 chương trình kinh doanh trên phạm vi toàn cầu được IACBE kiểm định và công nhận chất lượng giáo dục.