Trường Sĩ quan Thông tin tập huấn cán bộ học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Giáo dục 26/02/2021 - 17:54

Từ ngày 25 và 26-2, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức tập huấn cán bộ học kỳ 2 năm học 2020-2021. Nội dung tập huấn gồm 8 chuyên đề. Đây là những chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết, nhất là đối với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn của Nhà trường.

Trường Sĩ quan Thông tin tập huấn cán bộ học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 - ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị.

Đặc biệt trong đợt tập huấn lần này, nhà trường được nghe Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng TTLL giới thiệu qua cầu truyền hình chuyên đề “Sự phát triển của Thông tin liên lạc quân sự và tổ chức biên chế trang bị, phương tiện thông tin ở các đơn vị thông tin trong toàn quân hiện nay; yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo sĩ quan CH-TM thông tin trong thời gian tới” và nghe các cán bộ của Học viện Lục quân, Học viện Phòng không không quân, Học viện Hải quân giới thiệu nhiều chuyên đề thiết thực. Các chuyên đề cung cấp nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn đặc thù ở các quân, binh chủng, các đơn vị thông tin toàn quân, đây là nguồn tư liệu quan trọng để Nhà trường vận dụng vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong thời gian tới.

Tin, ảnh: MAI ĐÔNG- TRƯỜNG SINH