Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đón năm học mới cùng học sinh dân tộc

05/09/2018 - 12:34 - Nguồn: daidoanket.vn Yêu cầu xóa tin

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đón năm học mới cùng học sinh dân tộc

Ông Võ Văn Thưởng đón năm học mới với học sinh dân tộc tỉnh Ninh Thuận.

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Ninh Thuận là loại hình trường chuyên biệt cấp tỉnh, có nhiệm vụ giáo dục học sinh cấp THPT, tổ chức nuôi dạy, giáo dục học sinh dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhằm tạo nguồn đào tạo cán bộ cho tỉnh nhà.

Năm học 2018-2019, trường có 219 học sinh là người các dân tộc Chăm, Raglai, Dao, Nùng… trên địa bàn tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đón năm học mới cùng học sinh dân tộc

Ông Võ Văn Thưởng đánh trống khai giảng năm học 2018-2019.

Trước đó, năm học 2017-2018, tỉ lệ học sinh khá, giỏi của trường đạt tỉ lệ 41,1%, 53,3% đạt trung bình và chỉ có 2,6% học sinh học lực yếu.

Riêng tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT Quốc gia của trường đạt 100% với 84 em đậu.

Đoàn Xá