Trường ĐH Giao thông Vận tải: 3 năm xuất bản 900 bài báo trong nước và quốc tế

13/11/2018 - 12:43 - Nguồn: dantri.com.vn Yêu cầu xóa tin


Thống kê số lượng bài báo khoa học trong nước và quốc tế trong 3 năm qua của trường ĐH Giao thông vận tải

Thống kê số lượng bài báo khoa học trong nước và quốc tế trong 3 năm qua của trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin trên được trường ĐH Giao thông Vận tải đưa ra tại Hội nghị khoa học công nghệ, lao động sản xuất giai đoạn 2015 - 2018, tổ chức sáng ngày 13/11.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, thời gian qua số lượng bài báo khoa học ISI của cán bộ giảng viên đã tăng nhanh, mỗi năm tăng trung bình từ 5-10 bài báo ISI.

Về các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương, trong ba năm 2015-2017, các cán bộ giảng viên của trường ĐH GTVT đã được giao 21 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương, 01 Dự án SXTN, 01 nhiệm vụ Bảo vệ môi trường và đã nghiệm thu 26 nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ KHCN đã và đang chuyển giao công nghệ thành công. Năm 2014 và năm 2018, trong lĩnh vực xây dựng công trình cầu, với uy tín và những thành tích trong NCKH và CGCN, Nhà trường đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt 02 chương trình KHCN cấp Bộ, mỗi chương trình bao gồm 10 đề tài nhánh.

Cũng trong thời gian này, các cán bộ giáo viên Nhà trường đã thực hiện 279 đề tài KHCN cấp trường, nghiệm thu 267 đề tài.


Sản phẩm mẫu bê tông nhựa SMA của giảng viên trường ĐH Giao thông vận tải nghiên cứu

Sản phẩm mẫu bê tông nhựa SMA của giảng viên trường ĐH Giao thông vận tải nghiên cứu

Đối với nghiên cứu khoa học của sinh viên, theo thống kê của nhà trường, trong 3 năm qua, các sinh viên đã thực hiện được 1631 đề tài. Nhiều công trình NCKH của sinh viên đã đạt được giải cao trong các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế. Trong giai đoạn vừa qua hàng năm sinh viên của Trường đều đạt từ 4-5 giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, trong giai đoạn tới 2018 - 2023, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, sản phẩm CGCN truyền thống của Trường; phấn đấu có nhiều xuất bản quốc tế có uy tín, sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ; tăng nguồn thu dưới dạng tài chính hoặc cơ sở vật chất cho Nhà trường; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường thông qua việc gắn liền các hoạt động NCKH với đào tạo và CGCN.

Nhật Hồng