Trương Thị May lên đường sang châu Âu gặp Công chúa Bỉ

Giới trẻ 22/10/2018 - 14:47

Trong chuyến sang Bỉ lần này, Trương Thị May sẽ tham dự tiệc tối gala do Công chúa Vương quốc Bỉ Marie Esmeralda chủ trì.

Trương Thị May lên đường sang châu Âu gặp Công chúa Bỉ - ảnh 1

Trương Thị May lên đường sang châu Âu gặp Công chúa Bỉ - ảnh 2

Trương Thị May lên đường sang châu Âu gặp Công chúa Bỉ - ảnh 3

Trương Thị May lên đường sang châu Âu gặp Công chúa Bỉ - ảnh 4

Trương Thị May lên đường sang châu Âu gặp Công chúa Bỉ - ảnh 5

Trương Thị May lên đường sang châu Âu gặp Công chúa Bỉ - ảnh 6

Trương Thị May lên đường sang châu Âu gặp Công chúa Bỉ - ảnh 7

Trương Thị May lên đường sang châu Âu gặp Công chúa Bỉ - ảnh 8

Trương Thị May lên đường sang châu Âu gặp Công chúa Bỉ - ảnh 9

Trương Thị May lên đường sang châu Âu gặp Công chúa Bỉ - ảnh 10