Truyện cười: Tích phúc tích đức

Đời sống 10/10/2020 - 06:54

Ở đời phải biết tích phúc, tích đức con ạ, nó đã khổ thế rồi thì con tha cho nó đi, đừng làm khổ người ta nữa...

- Cô gái nói với cha:

- Tuần sau con và anh ấy sẽ kết hôn, bố ạ

– …thế thằng đó có nhà cửa đàng hoàng không?

– Không ạ. Anh ấy ở nhà trọ

– … Nó có xe không?

– Cũng không có. Anh ấy đi xe đạp

– Bố mẹ nó thế nào?

– Anh ấy mồ côi ạ

-…Ôi! Ở đời phải biết tích phúc, tích đức con ạ, nó đã khổ thế rồi thì con tha cho nó đi, đừng làm khổ người ta nữa.

Truyện cười: Tích phúc tích đức - ảnh 1

Theo TT&VH