Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba 30/6

Tuổi Teen 30/06/2020 - 13:46

Ai đó sẽ ngăn cản Kim Ngưu thực hiện ý định của mình. Họ cho rằng bạn suy nghĩ chưa thấu đáo, và có thể gây ra hậu quả tai hại.

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba 30/6 - ảnh 1

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba 30/6 - ảnh 2
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba 30/6 - ảnh 3
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba 30/6 - ảnh 4
Bạch Dương (21/3 - 20/4) Kim Ngưu (21/4 - 20/5) Song Tử (21/5 - 21/6) Cự Giải (22/6 - 22/7)
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba 30/6 - ảnh 5
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba 30/6 - ảnh 6
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba 30/6 - ảnh 7
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba 30/6 - ảnh 8
Sư Tử (23/7 - 22/8) Xử Nữ (23/8 - 22/9) Thiên Bình (23/9 - 22/10) Bò Cạp (23/10 - 21/11)
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba 30/6 - ảnh 9
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba 30/6 - ảnh 10
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba 30/6 - ảnh 11
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba 30/6 - ảnh 12
Nhân Mã (22/11 - 21/12) Ma Kết (22/12 - 19/1) Bảo Bình (20/1 - 18/2) Song Ngư (19/2 - 20/3)

Alexandra V