Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 6/7

Tuổi Teen 06/07/2020 - 12:55

Hôm nay, ai đó khá hách dịch yêu cầu Thiên Bình làm theo lời họ nói. Một người bạn sẽ góp ý thẳng thắn với Kim Ngưu và cho bạn lời khuyên.

Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 6/7 - ảnh 1 Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 6/7 - ảnh 2 Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 6/7 - ảnh 3 Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 6/7 - ảnh 4
Bạch Dương (21/3 - 20/4) Kim Ngưu (21/4 - 20/5) Song Tử (21/5 - 21/6) Cự Giải (22/6 - 22/7)
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 6/7 - ảnh 5 Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 6/7 - ảnh 6 Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 6/7 - ảnh 7 Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 6/7 - ảnh 8
Sư Tử (23/7 - 22/8) Xử Nữ (23/8 - 22/9) Thiên Bình (23/9 - 22/10) Bò Cạp (23/10 - 21/11)
Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 6/7 - ảnh 9 Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 6/7 - ảnh 10 Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 6/7 - ảnh 11 Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Hai ngày 6/7 - ảnh 12
Nhân Mã (22/11 - 21/12) Ma Kết (22/12 - 19/1) Bảo Bình (20/1 - 18/2) Song Ngư (19/2 - 20/3)

Alexandra V