Tu bổ, tôn tạo một số di tích trên địa bàn Hà Tĩnh

Giải trí 04/12/2018 - 15:15

Ảnh minh họa. Nguồn: huongson.hatinh.gov.vn Theo đó, Sở VHTTDL đồng ý tu bổ, tôn tạo các di tích: Miếu Đôi (phường Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh); Đền thờ Trần Mậu (xã Thạch Tân); Đền Núi Cầu (xã Thạch Tân). Tuy nhiên, với việc sửa chữa, tôn tạo di tích Miếu Đôi, Sở VHTTDL lưu ý, trước khi sơn lại các am thờ, thượng điện, quét vôi ve di tích… cần chụp ảnh lại toàn bộ các câu đối, hoa văn, đại tự, con giống (nếu có) để làm cơ sở ...

Tu bổ, tôn tạo một số di tích trên địa bàn Hà Tĩnh - ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: huongson.hatinh.gov.vn

Theo đó, Sở VHTTDL đồng ý tu bổ, tôn tạo các di tích: Miếu Đôi (phường Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh); Đền thờ Trần Mậu (xã Thạch Tân); Đền Núi Cầu (xã Thạch Tân).

Tuy nhiên, với việc sửa chữa, tôn tạo di tích Miếu Đôi, Sở VHTTDL lưu ý, trước khi sơn lại các am thờ, thượng điện, quét vôi ve di tích… cần chụp ảnh lại toàn bộ các câu đối, hoa văn, đại tự, con giống (nếu có) để làm cơ sở đối chiếu sau khi hoàn thành công việc. Sở cũng đề nghị địa phương sớm chỉ đạo triển khai thực hiện tu bổ di tích để kịp phục vụ mùa lễ hội năm 2019 và các năm tiếp theo.

Đối với Đền thờ Trần Mậu, đề nghị bổ sung Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số nội dung về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích vào cơ sở lập hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật; Nghiên cứu không để trống mặt trước và mặt sau của nhà Trung điện; xây tường nối giữa Thượng điện và Trung điện; cửa đi, cửa nách thiết kế theo kiểu "thượng song hạ bản"; không trổ cửa nách hai bên tường hồi của nhà Trung điện; không xây dựng hạng mục tả vu, hữu vu như trong hồ sơ bản vẽ.

Đối với Đền Núi Cầu, đề nghị bổ sung bản vẽ tổng thể mặt bằng hiện trạng khuôn viên di tích và hồ sơ thiết kế bản vẽ kinh tế - kỹ thuật; nghiên cứu bổ sung xây dựng thêm bảng hoặc bia chỉ dẫn di tích; trồng thêm cây xanh…

Việc tu bổ, tôn tạo 03 di tích nói trên nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời nâng cao công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích./.

Thanh Thủy